Ministerul Muncii a publicat în transparență publică un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru Pilonul II de pensii, conform Economedia.ro.

Potrivit proiectului, se ia în considerare dezvoltarea și evoluția sistemului de pensii private, pentru crearea unui cadru legal actualizat la cerințele și provocările existente, comparativ cu momentul demarării acestuia:

– necesitatea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a administratorilor fondurilor de pensii private, a depozitarilor activelor fondurilor de pensii private, precum și a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prin stabilirea, la nivelul legislației primare, a unor reguli privind guvernanța corporativă a acestora, prevenirea conflictului de interese și stabilirea unor politici contabile, astfel încât activitatea de administrare și depozitare să se desfăşoare în condiţii optime;

– necesitatea completării cadrului legal primar cu prevederi referitoare la operațiunile pe piață și post-investiții, managementul riscului și stabilirea unor politici de evaluare a activelor fondurilor de pensii private;

– faptul că reglementarea actuală a comisionului de administrare perceput de administratorii fondurilor de pensii private este constituit din două surse, ambele suportate de către participanții la fondurile de pensii private, generează o diminuare nejustificată a pensiei private ce urmează să fie primită la finalul perioadei de contribuție;

– necesitatea revizuirii cu celeritate a cadrului legal primar ce vizează regimul contravențional și sancționatoriu prevăzut de legislația pensiilor private, pentru alinirea și armonizarea măsurilor contravenționale și sancționatorii prevăzute de celelalte reglementări privind piața financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, îmbunătățindu-se astfel gradul de omogenitate al legislației specifice,Luînd în considerare că neadoptarea, în regim de urgență, de măsuri legislative de revizuire și completare a cadrului de reglementare primar din sistemul pensiilor private ar submina strategia și eforturile Autorității de Supraveghere Financiară de dezvoltare a sistemului de pensii private.

„Având în vedere că aceste împrejurări obiective vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, se impune adoptarea de măsuri imediate în ceea ce priveşte funcționarea entităților din cadrul sistemului de pensii private, astfel încât activul personal al participanților să nu fie diminuat excesiv de comisioanele percepute de administratori, iar activitatea de investire a activelor fondurilor de pensii private să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă pentru participanţi. Pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind răspunderea juridică, în scopul întăririi capacităţii de control şi supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară. Luând în considerare că măsurile propuse sunt menite să vină în sprijinul participanţilor care contribuie la un fond de pensii private în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”, se mai menționează în proiectul de Ordonanță de urgență.

Reducerea comisioanelorUna dintre principalele măsuri din proiect este cea referitoare la reducerea comisioanelor practicate de administratorii de fonduri. Prin proiect, se dorește eliminarea comisioanelor percepute atât pentru pensiile de la Pilonul II, cât și pentru cele din Pilonul III (pensiile facultative). Motivul este că prin comisionare se generează „o diminuare nejustificată a pensiei private”.

„Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel:

- 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației;

- 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflației;

- 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflației;

- 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflației;

- 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației;

- 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației – se arată în proiectul Guvernului.

În prezent veniturile din comisionare pentru administratorii pe Pilonul II au două surse: deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 0,5% și deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună.

La Pilonul III de pensii, comisionul de administrare a activelor este compus tot din 2 surse: deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond și deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative.