România nu e singura țară care nu se grăbește să transpună această directivă în legislația națională. Alte șapte state au fost îndemnat de Comisia Europeană să ia măsuri în acest sens.

"Astăzi, Comisia a îndemnat insistent Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, România și Țările de Jos să transpună în legislația lor națională A patra directivă privind combaterea spălării banilor - Directiva (UE) 2015/849]", anunță Executivul european, precizând că noile norme ale Uniunii Europene vor consolida cerințele existente în materie de combatere a spălării banilor și vor ameliora combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Directiva ar fi trebuit transpusă în legislațiile naționale ale statelor membre până la 26 iunie 2017.

Cele opt state membre atenționate nu au notificat nicio măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în procesul legislativ național.

După ce a acordat acestor opt țări posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la scrisorile de punere în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia le invită acum să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei.

În cazul în care aceste state membre nu își aliniază legislația națională la legislația europeană în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curții de Justiție a UE.