Premierul Marcel Ciolacu și-a început intervenția de joi din debutul ședinței de Guvern prin a mulțumi ministrei Muncii, Simona Bucura-Oprescu, și "colegilor din PNL" că au finalizat noua lege a pensiilor.

Deși este deja criticată pentru formula de calcul greoaie, premierul spune că noua lege "va face dreptate milioanelor de pensionari care așteaptă de ani de zile acest lucru" și care "aduce echitate în sistem - pensii egale pentru muncă și contribuții egale".

El a reiterat ceea ce spune de câteva zile, și anume că în 2024 pensiile vor crește de două ori: la 1 ianuarie prin indexarea cu 13,8% și pe 1 septembrie, atunci când se termină procesul de recalculare în baza noii legi.

"Suntem primul Guvern care face și recalculare, și indexare în același an. Avem însă o condiție de îndeplinit, să reușim să adoptăm această lege în Parlament până în data de 20 noiembrie. Fac apel către toți miniștrii implicați să trateze cu prioritate această lege, pentru a o putea trece prin Guvern repede", a transmis Marcel Ciolacu.

Premierul a mai declarat că renegocierea PNRR, în sensul eliminării pragului de 9,4% din PIB pentru pensii depinde de adoptarea legii și nu ar vrea ca din cauza "unor blocaje, mai ales în Guvern, pensionarilor să nu li se facă dreptate sau să aibă pensiile înghețate, cum au trecut unii în PNRR, până în 2070".

Ce prevede noua lege a pensiilor

Cuantumul pensiei se va determina prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR), care la data intrării în vigoare a noii Legi privind sistemul public de pensii este de 81 lei, se arată în proiectului de Lege privind sistemul public de pensii, publicat marți seara de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS).

VPR este determinat prin împărțirea valorii punctului de pensie din anul 2023, adică 1.785 de lei, la 25, care reprezintă nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, potrivit proiectului de lege privind sistemul public de pensii, publicat marți seara de MMSS .În proiect se precizaeză că la determinarea cuantumului pensiei , fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului, scrie Agerpres.

Potrivit proiectului de lege, valoarea punctului de referință se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

”Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică”, se menționează în proiectul de lege.

În situația în care unul dintre indicatorii are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de referință se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă, iar dacă toți indicatorii au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului de referință.

Potrivit documentului, în anul 2024 valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8% și este de 2032 lei.

„Începând cu anul 2025 procentul de majorare (…) nu poate fi mai mare decât procentul de creștere al veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din anul precedent, situație în care se acordă procentul cel mai avantajos”, se arată în proiect.

Numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia și a numărului de puncte de stabilitate.

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic. Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani; 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani; un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Stagiile de cotizare contributive prevăzute sunt cele realizate în sistemul public de pensii. Numărul de puncte de stabilitate se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an.

”Prevederile alin. (3) – (5) nu se aplică pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se maia artă în document.

În situația asiguraților care, în aceeași perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale, dovedesc și venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate. În cazul persoanelor care au încheiat contractul de asigurare prevăzut la art. 6 alin. (3), punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul în care s-a încheiat contractul de asigurări sociale.

Punctajul lunar calculat în condițiile alin. (7) se atribuie pentru fiecare lună calendaristică prevăzută în contractul de asigurare socială pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale. La calcularea punctajelor anuale, a punctajului lunar și a numărului total de puncte realizat se utilizează 5 zecimale.

„În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se diminuează cu raportul dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat și cota de contribuție prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale”, precizează documentul.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în situațiile prevăzute la articolele specifice. 14 alin. (1) lit. c) și d). Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b) și e) punctajul lunar este de 0,25 puncte.

„În cazul persoanelor care se regăsesc, concomitent, în două sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1), se ia în considerare punctajul lunar cel mai avantajos, corespunzător uneia dintre perioadele asimilate stagiului de cotizare. În cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și care, în aceeași perioadă, au realizat, conform legii, stagii de cotizare ca urmare a încadrării într-o formă de asigurare obligatorie sau facultativă, la calculul punctajului lunar al asiguratului se ia în considerare câștigul brut lunar realizat/ venitul lunar asigurat.

Pentru stagiul potențial, acordat persoanelor în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de: 0,25 puncte pentru gradul I de invaliditate; 0,20 puncte pentru gradul II de invaliditate; 0,10 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Proiectul de lege prevede ca pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale.

Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă,potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează: 0,25 puncte pentru fiecare lună în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii; 0,50 puncte pentru fiecare lună în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.

Persoanele prevăzute la art. 52 lit. a) și art. 53 beneficiază de 0,50 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiții de handicap, respectiv deficiență vizuală gravă. Persoanele prevăzute la art. 52 lit. b) beneficiază de 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiții de handicap.

În proiect se precizează că în luna iunie a fiecărui an, Consiliul Fiscal va întocmi un raport referitor la respectarea regulilor de majorare a valorii punctului de referință conform legii, precum și eventualele abateri de la regula de majorare și impactul financiar determinat de acestea. „În situația constatării abaterilor prevăzute la alin. (8) Guvernul va lua măsuri corective pentru a compensa impactul fiscal, în valoare actualizată netă, generat de majorările ad-hoc ale punctului de pensie”, precizează Ministerul Muncii.

Începând cu anul 2027 și periodic, din 3 în 3 ani, Consiliul Fiscal va întocmi un raport privind evoluția cheltuielilor cu pensiile publice în funcție de proiecțiile Ageing Working Group (AWG). În situația constatării depășirii cheltuielilor cu pensiile publice comparativ cu referința stabilită de experții independenți, luată în considerare la momentul adoptării prezentei legi, în baza raportului prevăzut la alin. (10) Guvernul va lua măsuri de reducere a cheltuielilor cu pensiile, astfel încât acestea să revină la referința stabilită, exprimată ca procent în PIB.