Premierul Nicolae Ciucă a vorbit sâmbătă despre importanța sărbătorii etniei romilor, care amintește de evenimentele tragice din trecut la care au fost supuse aceste comunități.

Premierul a susținut că această zi este importantă pentru celebrarea identității, istoriei și culturii rome, dar și pentru a pune accentul pe drepturile, interculturalitatea și diversitatea romilor. De asemenea, ziua de 8 aprilie poate servi și ca o reamintire a trecutului traumatizant al comunităților rome, a suferinței experimentate în perioada Holocaustului, dar și în cei 500 de ani de sclavie sau în perioada dictaturii comuniste, în care au fost asimilate forțat. 

"De prea multe ori, romii au fost priviți de societate doar prin lentila îngustă a prejudecăților și stereotipurilor, refuzându-li-se șansa de a-și demonstra potențialul. Avem datoria morală de a repara aceste nedreptăți, de a face cunoscută valoroasa contribuție a romilor la marile proiecte naționale, de a promova bogata zestre culturală și identitară, dar și de a ne asuma onest greșelile trecutului. În acest sens, viitorul Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor, obiectiv pe care îl susțin necondiționat, reprezintă un instrument puternic împotriva discriminării, o mărturie a asumării trecutului și a responsabilității statului român", a mai declarat Ciucă.

Ciucă a continuat prin a spune că xenofobia, rasismul, atitudinile anti-rome, dar și discursul instigator la ură, sunt pericole reale în societate, iar asta este o realitate pe care romii trebuie să o înfrunte zi de zi. În același timp, Guvernul României își propune să asigure creșterea calității vieții cetățenilor români din minoritățile rome, fiind necesară o strategie de incluziune a romilor în societatea din România. 

"Guvernul României și-a asumat obiectivul de a asigura creșterea calității vieții cetățenilor români aparținând minorității rome, fundamentată pe cetățenie activă, incluziune socio-economică și punerea în valoare a patrimoniului cultural rom. Un rol prioritar în tot acest proces revine educației, capabilă să formeze viitoarele generații și să insufle valorile fundamentale pe care se bazează orice societate democratică. 

România este astăzi un stat puternic atașat valorilor și principiilor europene, în care fiecare persoană aparținând unei minorități naționale are dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității sale etnice, culturale, lingvistice și religioase. Este datoria noastră să protejăm aceste drepturi, să combatem eficient toate manifestările urii și să asigurăm dialogul interetnic", a mai spus premierul.