Proiectul prin care se modifică pensiile de serviciu ale magistraților a fost adoptat luni de Camera Deputaților și prevede că aceștia se pot pensiona la 55 de ani, nu la 60, așa cum prevedea inițial proiectul.

Concret, magistrații se pot pensiona după 25 de ani de vechime, la 55 de ani, nu la 60 de ani cum prevedea proiectul anunțat inițial de PSD și PNL.

Astfel, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică, cu o vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 4, și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaților de încadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent, din ultimele luni consecutive de activitate, stabilite conform eșalonării prevăzute în anexa nr.3.

O altă modificare spune că, pentru pensiile de serviciu stabilite până la data de 31 decembrie 2028, baza de calcul folosită este media indemnizaților de încadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent dintr-un număr de luni consecutive stabilit conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3 din ultimii 10 ani de activitate, realizată înainte de data pensionării, în funcțiile de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituțională, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională, precum și în calitate de personal de specialitate juridică.

De asemenea, perioada de raportare prevăzută la alin.(1) crește conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.

Persoanele care au o vechime de cel puțin 25 de ani numai în funcțiile enumerate mai sus se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii și pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație.

În acest caz, pensia de serviciu este egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent din ultimele  luni de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, corespunzătoare perioadei de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform eșalonării, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, spune un alt amendament.

De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcție din motive neimputabile acestora. Cuantumul net al pensiei nu poate fi mai mare decât 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul.” 

Amendamentele admise în timpul dezbaterilor generează deosebiri majore de conținut juridic și existența unei configurații deosebite, semnificativ diferite, a proiectului de Lege față de forma adoptată de Senat, precum și faptul că devin aplicabile dispozițiile art.75 alin.(4) și (5) din Constituția României.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 116 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Legea se întoarce la Senat pentru a fi dezbătută în procedură de urgență, se arată în Raportul Comisiilor de Finanțe și Muncă.

Proiectul poate fi consultat în integralitatea sa AICI.