Plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri din nou Codul penal și Codul de procedură penală. Deputații au modificat doar articolele declarate constituționale de Curte, lăsând numeroase articole controversate.

Astfel, Codul penal a fost adoptat cu 180 "pentru", 81 de voturi "împotrivă", iar Codul de procedură penală a fost adoptat cu 181 de voturi "pentru", 83 de voturi "împotrivă" şi opt abțineri. Modificările au trecut cu ajutorul voturilor UDMR şi ale unor deputaţi din Grupul minorităţilor.

La finalul votului, după ce opoziția a început să vocifereze, Iordache le-a spus: "Ce mai vreți? S-au adoptat!",

Codurile penale s-au întors în Parlament după ce Tudorel Toader a refuzat să emită Ordonanța de urgență pentru adoptarea articolelor declarate constituționale de către Curtea Constituţională. 

"În proiectele care vor fi înaintate preşedintelui sunt numai articolele declarate constituţionale. O eventuală sesizare la CCR va fi respinsă după scaun, adică dacă nu am modificat niciun articol din cele declarate constituţionale, e un exerciţiu democratic, pe care pot să îl înţeleg, că nu îşi doresc intrarea în vigoare", a declarat președintele Comisiei speciale de modificare a legilor justiției, Florin Iordache.

Opoziția a criticat modul în care Comisia Iordache a operat modificările, afirmând că sunt minciuni afirmațiile potrivit cărora modificările respectă recomandările MCV și cele ale Comisiei de la Veneția.

"Sunt minciuni sfruntate spuse de preşedintele Comisiei 'Iordache' şi de PSD-işti. Sunt cele mai multe articole pe lângă deciziile CCR şi care nu au absolut nicio legătură cu cele două directive europene privind prezumţia de nevinovăţie şi confiscarea extinsă", a spus deputatul USR Stelian Ion.

Și liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a criticat modificările și a spus că liberalii vor ataca proiectul de lege la CCR. Ea a făcut apel la cei din ALDE și UDMR "să se delimiteze de PSD".

Cele mai importante modificări se fac la legea nr. 286/2009:

articolul 75 alineatul (1), litera d), care va fi modificat astfel:

„d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni, dacă au produs un prejudiciu material: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice.”

articolul 100 va fi modificat astfel:

(1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:a) cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale

Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe pentru fiecare faptă şi persoană prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în cadrul procesului penal.

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut în art. 154 este depăşit cu încă jumătate.articolul 269, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II nu se pedepseşte.”„(4) Nu constituie infracțiunea prevăzută la alin. (1) următoarele:a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative;

”articolul 290, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia.”

articolul 308, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă infracțiunile prevăzute la art. 295 (delapidarea – n. red.) și art. 297 – 300 (abuzul în serviciu, neglijența în serviciu – n. red.) au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceștia.”

+++

Comisia Europeană nu a dorit să comenteze momentan modificările.