Teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, este “profund viciată”, a decis Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai după a doua analiză a acestei teze.

Potrivit Hotărârii publicate pe site-ul UBB, citată de EduPedu.ro:

"Se confirmă și alte abateri de la etica cercetării decât cele reclamate anterior și analizate de Comisie – plagiat și citare defectuoasă sau incorectă.


(2)  Abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată."

Comisia precizează că Adrian Ivan, conducătorul de doctorat în cazul tezei lui Lucian Bode, a solicitat stoparea oricărei analize, cerere care nu a fost acceptată.

Citește și: PressOne - Bode dă în judecată Universitatea Babeș-Bolyai pentru a bloca un iminent verdict de plagiat

Comisia de Etică a UBB precizează că s-a autosesizat în temeiul Regulamentului său, potrivit căruia ea este obligată să analizeze orice sesizări de acest fel sau se poate autosesizat când există informații și dovezi relevante. Însă arată că nu a primit niciun punct de vedere de la conducătorul de doctorat, profesorul Adrian Ivan, care a solicitat, în schimb, prin avocat (ca procedură prealabilă intentării acțiunii în contencios administrativ), stoparea analizei tezei. Potrivit comisiei,  ea "s-a autosesizat în mod legal și că analiza abaterilor etice este în continuare permisă de Decizia CCR 364/2022 chiar dacă nu poate duce la sancțiunea cea mai drastică, retragerea titlului de doctor”.

Comisia reia cererea adresată lui Lucian Bode de a "alinia teza la standardele de etică academică” și cere Editurii CA Publishing să retragă volumul „Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, publicată pe baza tezei, cu posibilitate de republicare după corectarea tuturor abaterilor constatate.

Comunicatul de presă al UBB – integral:

"Punctul de vedere al UBB cu privire la teza de doctorat a domnului Lucian Bode

Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 09.01.2023 Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informații cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a Dl. Lucian Bode.Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate.  În lipsa posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, Comisia ii solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.

Datorită unor confuzii în spațiul public cu privire la cadrul legal în care se pot analiza lucrările științifice din punct de vedere al eticii cercetării și la bunele practici/standardele internaționale, Comisia reiterează cerințele legale și de bune practici sub care poate analiza o teză de doctorat sau altă lucrare științifică:Conștientă de efortul continuu necesar pentru menținerea standardelor World Class, UBB consideră că are datoria de a-și asuma cu bună credință analiza obiectivă a sesizărilor privind abaterile de la etica cercetării și corectarea acestora cu maximă probitate profesională.

Așa cum am detaliat deja în comunicatul UBB disponibil aici, o teză de doctorat se prezumă că a fost realizată corect, însă, dacă există suspiciuni însoțite de dovezi privind frauda academică, comisia de etică le analizează și decide exclusiv în limitele sesizării.

Soft-ul anti-plagiat este singura metodă de analiză în întregime a unei lucrări științifice care respectă prezumția de nevinovăție în cadrul unei proceduri sancționatoare.


Comisia de etică sau orice altă comisie cu caracter disciplinar se poate pronunța doar prin respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la apărare. Dacă există sesizări succesive privind abateri de la etica cercetării într-o lucrare științifică, acestea trebuie analizate în limita sesizării, și ori de câte ori ele apar. 

Nicio analiză nu este definitivă și nu poate duce la concluzia că nu mai pot exista și alte abateri de la etică în acea lucrare.

În prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat și a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esență, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii. În plus, pentru transparență, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susținute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii: „Starting from several complaints, this thesis was examined in the fall of 2022 for deviations from the ethical standards for publication. The resolution of the UBB Ethics Commission, including concrete actions for several corrections and sanctions, can be found here.

”În urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și retragere a cărții, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.

În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal și obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor de drept și va continua să se pronunțe în aceeași manieră dacă există și alte sesizări.

Comisiile de etică se pronunță exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat și CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calității și contribuției originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întărește implicit, însă în mod substanțial, rolul și responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea și sancționarea fraudei academice.

UBB si Comisia adresează mulțumiri pentru participarea la analiză celor doi experți cooptați, Prof. Dr. Corneliu Bjola și Prof. dr. Alin Fumurescu. Comisia apreciază și încurajează orice sesizări însoțite de dovezi care pot duce la sancționarea și corectarea abaterilor etice apărute în teze sau alte lucrări științifice.”

Hotărârea integrală poate fi consultată AICI.