România, Bulgaria, Luxemburg și Spania nu au notificat, până la 10 aprilie 2016, transpunerea integrală în legislația națională a normelor UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Comisia Europeană a solicitat joi Curții de Justiție a UE să impună sancțiuni financiare acestor patru state membre: 42.377,60 euro pe zi României, 19.121,60 euro pe zi Bulgariei, - 12.920,00 euro pe zi Luxemburgului și 123.928,64 euro pe zi în cazul Spaniei.

În mai 2016 au fost declanșate proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către aceste țări. Până în prezent, aceste state membre nu au notificat Comisiei adoptarea măsurilor necesare pentru transpunerea directivei în dreptul național.

"În mai 2016, într-un caz separat de neîndeplinire a obligațiilor de către România, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o scrisoare de punere în întârziere cu privire la implementarea sistemului de gestiune colectivă obligatorie a operelor muzicale. Comisia consideră că dreptul român nu respectă dispozițiile directivei în ceea ce privește armonizarea anumitor aspecte referitoare la drepturile de autor și la drepturile conexe în cadrul societății informaționale și al Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor (Collective Rights Management – CRM)", se arată într-un comunicat al Executivului de la Bruxelles.

Directiva privind CRM vizează îmbunătățirea modului în care sunt gestionate toate organizațiile de gestiune colectivă, prin stabilirea unor standarde comune de guvernanță, transparență și gestiune financiară. Aceasta stabilește, de asemenea, standarde comune pentru acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale în cazul unor utilizări online pe piața internă.

Directiva reprezintă o componentă esențială a legislației privind drepturile de autor în Europa. Toate organizațiile de gestiune colectivă trebuie să își îmbunătățească standardele în materie de guvernanță și transparență.