Guvernul adoptă vineri mai multe măsuri pentru a reuduce cheltuielile bugetare, a anunțat, vineri, premierul Marcel Ciolacu.

"Aprobăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergență. Am spus de la bun început că statul trebuie să fie primul care face economii. De aceea, limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control și să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR-ul", a spus premierul la începutul ședinței de Guvern.

Actul normativ nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

De asemenea, limitările nu se aplică în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene. În cazul acestora din urmă, Guvernul va face alocări din Fondul de rezervă, a transmis Ciolacu.

"Nu vizăm astăzi doar reducerea cheltuielilor bugetare, ci și creșterea absorbției fondurilor europene. Sprijinim finalizarea celor peste 2.800 de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, ce trebuie încheiate până la sfârșitul acestui an, prin acordarea de împrumuturi de la Trezorerie către primării, în limita sumei de 1 miliard de lei", a conchis el.

+++

Potrivit actului normativ adoptat, un set de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în țința de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergență a fost aprobat.

Aceste modificări, a transmis Guvernul după adoptare, au în vedere limitarea și reducerea cheltuielilor bugetare până la sfârșitul acestui an, în contextul în care depășirea deficitului bugetar ar genera consecințe asupra creșterii costurilor finanțării deficitului bugetar, dar și asupra fondurilor alocate pentru investiții în cadrul Politicii de Coeziune și prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai încheia, în anul 2023, angajamente pentru următoarele categorii de cheltuieli:

1.Bunuri și servicii pentru alineatele ”Furnituri de birou” și ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”;

2.Reparații curente;

3.Bunuri de natura obiectelor de inventar;

4.Cărți, publicații și materiale documentare;

5.Consultanță și expertiză;

6.Pregătire profesională;

7.Studii și cercetări;

8.Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;

9.Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor ”Chirii” și ”Executarea silită a creanțelor bugetare”;

10.Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile ”Sănătate” și ”Asistență socială”.

Plățile lunare efectuate în lunile noiembrie-decembrie la cheltuielile cu bunuri și servicii se limitează la cel mult nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023, în limita bugetului aprobat la acest titlu de cheltuieli. 

Prevederile nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar, intervențiilor în situații de urgență, ordine publică și acțiuni de deszăpezire.

De asemenea, în 2023 nu se mai pot finanța din fonduri publice, cu excepția celor provenite din donații și sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea. Sunt exceptate evenimentele ocazionate de zilele declarate oficiale, sărbătorile publice, cele organizate la sfârșitul anului și cele incluse în cadrul Proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Potrivit OUG, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și de subordonare au obligația de a dispune măsurile necesare astfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie la cheltuieli de investiții să fie cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie, în limita bugetului aprobat.

În cazuri temeinic justificate Guvernul poate să aprobe pe bază de memorandum depășirea limitelor de plăți pentru cheltuielile de investiții.

Actul normativ include și alte măsuri privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, alimentarea  Fondului de rezervă bugetară și disponibilizarea sumelor din acest fond.