Guvernul va adopta joi un Memorandum privind majorările salariale acordate personalului din educație prin noua Lege a salarizării care încă nu este gata.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, prim-ministrul Nicolae Ciucă a cerut Ministerului Educației și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale promovarea unui Memorandum privind majorările salariale acordate personalului din educație prin noua Lege a salarizării, în urma discuției telefonice purtate cu reprezentanții sindicatelor din sistemul de învățământ.

Memorandumul va fi adoptat în ședința Executivului de joi și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, pentru "a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației în viitoarea grilă de salarizare și utilizarea ca sistem de referință a salariului mediu brut pe economie pentru salariul debutantului/asistentului universitar".

Garanțiile guvernamentale incluse în Memorandum sunt asumate și la nivelul Coaliției de guvernare, ai căror lideri și le-au însușit în cadrul unui angajament politic, mai spune Guvernul.

De asemenea, liderii PNL și PSD, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au anunțat, prin mesaje pe Facebook, adoptarea Memorandumului.

Ciucă a scris că "prioritatea Guvernului și a Coaliției majoritare a fost și rămâne aceea ca toți copiii să beneficieze de un sistem de învățământ performant, iar dascălii lor să primească recunoașterea importanței lor în societate".

Coaliția, mai spune el, și-a asumat garanțiile solicitate de sindicate privind majorările salariale din viitoarea grilă din sistemul de învățământ, iar "noua lege va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/ asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie".

La rândul său, Marcel Ciolacu și-a început mesajul prin a spune că "ne aflăm într-un moment în care fiecare zi de întârziere poate afecta viitorul unei generații întregi de copii", pentru că "sute de mii de elevi și părinții lor trăiesc în continuare cu teama că nu își vor putea da examenele", însă acest lucru trebuie să înceteze.

"Mi-am luat astăzi angajamentul alături de liderul PNL, Nicolae Ciucă, că viitorul Guvern va pune în aplicare creșterea salariilor din Educație având ca bază creșterea salariului profesorului debutant/ asistentului universitar la nivelul salariului mediu brut pe economie. În ședința de Guvern de mâine, acest angajament va fi transpus sub forma unui Memorandum care consfințește decizia acestei guvernări de a pune Educația în centrul politicilor sale publice", a conchis șeful PSD.

Memorandumul - un act fără valoare pentru popor

La art. 10 din Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, se arată că:

(1) Memorandumul este instrumentul prin care se supune spre aprobare inițierea negocierii și/sau semnarea unui tratat internațional, respectiv suspendarea aplicării unui tratat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003.

(2) Memorandumul poate fi elaborat și în cazul în care este necesară o decizie a Guvernului într-o anumită problematică. Memorandumul va fi avizat de instituțiile implicate și va cuprinde descrierea respectivei probleme și propuneri pentru rezolvarea acesteia.

(3) Memorandumul este un act intern al Guvernului, care nu se publică în Monitorul Oficial al României.

Ce prevede așa-zisul Angajament Politic pentru Educație, semnat de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu

Într-o societate modernă, educația reprezintă pilonul fundamental al dezvoltării economice și al mobilității sociale.

Pentru a avea un sistem educațional centrat pe elevi și studenți, este nevoie ca personalul din învățământ să fie sprijinit și motivat pe măsura rolului esențial pe care îl are în societate. Orice reformă educațională are nevoie de angajamentul întregii comunități școlare și trebuie să aibă la bază o susținere financiară adecvată, care să stimuleze performanța și adaptarea la cerințele actuale ale societății.

De asemenea, școala trebuie să reprezinte un adevărat reper în comunitate. Pentru a consolida acest rol, este nevoie de dialog și de implicarea directă a autorităților responsabile și a tuturor partenerilor din educație, în vederea identificării celor mai bune soluții la provocările existente. Având în vedere:

● Necesitatea consolidării respectului și a prestigiului social față de personalul din învățământul preuniversitar și universitar;

● Necesitatea asigurării unui cadru financiar motivant, care să sprijine activitatea personalului din învățământ, în acord cu viziunea Proiectului „România Educată” și cu obiectivele strategice asumate la nivel național;

● Necesitatea accelerării reformelor educaționale asumate în vederea îmbunătățirii calității și a echității în sistemul educațional;

● Nevoia imperativă de investiții în infrastructura școlară și universitară din România, pentru a asigura un mediu educațional centrat pe elev sau, după caz, pe student;

● Necesitatea implicării active a personalului din învățământ în atragerea și în utilizarea fondurilor destinate procesului educațional, disponibile atât de la bugetul de stat, cât și din finanțare nerambursabilă externă, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Operațional Educație și Ocupare;

● Necesitatea sprijinirii personalului didactic din zone defavorizate, în vederea reducerii decalajelor de acces, de participare și de obținere a unor performanțe școlare în cazul elevilor aflați în risc de excluziune socială;

● Necesitatea implementării noului pachet legislativ în domeniul educației, bazat pe viziunea Proiectului „România Educată”;

● Nevoia imperativă a reluării procesului educațional pentru garantarea dreptului constituțional la învățământ, precum și necesitatea încheierii situației școlare și a susținerii Evaluării Naționale și a Examenului de Bacalaureat

NOI, SEMNATARII PREZENTULUI ANGAJAMENT POLITIC NAȚIONAL,

Asumăm ca în acțiunile noastre viitoare să urmărim realizarea cu celeritate a următoarelor obiective:

1. Abordarea cu prioritate a sectorului educațional în noua lege a salarizării unitare, plecând de la principiul stabilirii salariului de bază al profesorului debutant la nivelul salariului mediu brut pe economie, urmând ca întreaga 3 grilă de salarizare pentru personalul didactic să fie construită pornind de la acest principiu, care va fi asumat printr-un Memorandum al Guvernului României.

2. Aplicarea reformelor prevăzute în noul pachet legislativ în domeniul educației, bazat pe viziunea Proiectului „România Educată”, urmând să fie adoptate cu prioritate măsurile prevăzute pentru valorizarea și susținerea cadrelor didactice și a întregului personal din învățământ.

3. Continuarea investițiilor în infrastructura educațională, prin programele de finanțare naționale și europene.