Guvernul a stabilit, miercuri, printr-un Memorandum, prelungirea perioadei de aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 cu încă doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2017.

În acest sens, Ministerul Justiției va elabora, până în decembrie 2015, un proiectde Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 215/2012, prin care a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2012-2015.

Noul proiect de Hotărâre va include aspecte privind prelungirea perioadei de aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție și instituirea obligației instituțiilor publice de a actualiza planurile sectoriale anticorupție.

Prin Memorandumul aprobat miercuri s-a stabilit, de asemenea, realizarea evaluării ex-post a impactului Strategiei Naționale Anticorupție, până la sfârșitul anului 2016, prin contractarea unui audit extern independent.

Pentru asigurarea finanțării aplicării Strategiei în perioada 2016-2017, vor fi finalizate demersurile pentru atragerea de finanțare europeană.