Suma a fost dată administrațiilor locale din aproape toate județele și din București pentru a-și plăti datoriile mai mari de 90 de zile (arieratele) și obligațiile ce decurg din unele sentințe judecătorești.

Totodată, din acești bani pot fi acoperite unele cheltuielile curente și specifice sezonului rece, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Banii au fost acordați la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, condus de Vasile Dâncu, iar Guvernul a aprobat, miercuri, o Hotărâre prin care se alocă suma de 296,656 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului mai multor municipii, orașe, comune sau consilii județene.

HG a fost publicată miercuri seara în Monitorul Oficial.

”Este vorba despre unități administrativ-teritoriale care se confruntă cu situații de blocaj financiar, întrucât nu dispun de resursele pentru plata sentințelor judecătorești sau pentru asigurarea cheltuielilor curente”, mai precizează Executivul.

Fondurile sunt alocate astfel:

  • Suma de 266,7 milioane de lei este destinată plății arieratelor.

Potrivit evidenței Ministerului Finanțelor Publice, situația plăților restante mai mari de 90 de zile înregistrate la nivelul bugetului general al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 30 noiembrie 2015, în 39 de județe și la nivelul municipiului București, este de 266,7 milioane de lei.

”Având în vedere că aceste administrații locale nu au fondurile necesare pentru plata arieratelor, iar această situație ar putea duce la blocarea activității, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, le vor fi alocate sumele necesare pentru stingerea acestor datorii, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, și-a motivat Executivul decizia.

  • Suma de 21,145 milioane de lei va merge către 17 comunități care au fost obligate la plata unor sentințe stabilite prin hotărâri judecătorești (de exemplu, drepturi de natură salarială pentru personal din sănătate, datorii neachitate unor firme care au executat lucrări pentru administrații locale).
  • Suma de 3,3 milioane de lei este alocată municipiului Motru, județul Gorj, pentru asigurarea funcționării serviciului public de producere și furnizare a energiei termice în sezonul rece.
  • Suma de 3,275 milioane de lei va merge către patru comune, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital.
  • Suma de 2,256 milioane de lei alocată pentru finanțarea activității pe două luni a 18 cămine pentru persoane vârstnice, aflate sub autoritatea unor consilii județene.