Guvernul a decis vineri alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, botezat "PNDL 3".

Potrivit actului normativ, bugetul PNIAS va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei pentru onorarea parțială a solicitărilor de transfer înregistrate începând cu luna septembrie, pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin acest program.

De asemenea, bugetul PNCIPS va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru onorarea parțială a plăților restante înregistrate începând cu luna august 2023, aferente lucrărilor executate în vederea finalizării obiectivelor de investiții incluse în program.

Actul normativ era necesar întrucât neefectuarea plăților la termen poate conduce atât la neîncadrarea în termenele asumate, la întârzieri în execuția lucrărilor, la costuri suplimentare determinate de conservarea și paza acestora, cât și la riscuri financiare generate de creșterile prețurilor.

”Este important să menținem ritmul pe care l-am avut până acum, să continuăm proiectele și să ne atingem obiectivele de dezvoltare a tuturor comunităților locale, prin investiții în modernizarea atât a infrastructurii rutiere, școlare, medicale și sociale, cât și a rețelelor tehnico-edilitare. Toate aceste proiecte aduc beneficii reale cetățenilor din toate județele țării, contribuind, astfel, la diminuarea discrepanțelor socio-economice dintre regiuni”, a precizat ministrul Adrian-Ioan Veștea.

+++

Programul "Anghel Saligny" prevede finanțarea proiectelor pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice.

Programul prevede 50 de miliarde de lei prin care primarii pot moderniza comunitățile, iar perioada de desfășurare a acestuia este 2021-2028.

Scopul proiectului este acela de a sprijini eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, drumuri și altele asemenea.

Modelul programului "Anghel Saligny" este copie după celebrele PNDL 1 și PNDL 2 înființate de Liviu Dragnea tot înainte de momente importante ale partidului: alegerile.