Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, printr-o Ordonanță de urgență, sancțiunile pentru mai multe abateri de la legislația rutieră, precum și definirea și sancționarea comportamentului agresiv la volan, relatează Agerpres.

Astfel, potrivit notei de fundamentare, proiectul cuprinde mai multe dispoziții, între care:

* se definește comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, precum și sancțiunea corelativă adoptării acestui comportament cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni (580 lei - 725 lei) și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, iar în cazul în care s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale se stabilește amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni (870 lei - 1.160 lei) și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile;

* se trece într-o clasă superioară de contravenții fapta de a circula nejustificat cu un autovehicul pe banda de urgență a autostrăzii (de la 580 lei - 725 lei la 1.305 lei - 2.900 lei); totodată, sancțiunea contravențională complementară privind punctele de penalizare (3 puncte de penalizare) se înlocuiește cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile;

* se introduce sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile pentru executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, de a circula sau de a traversa de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile, de a circula în sens contrar direcției de mers pe calea unidirecțională;

* se majorează sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce de la 90 de zile la 120 de zile pentru nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată;

* se trece într-o clasă superioară de contravenții fapta privind nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depășire (de la 580 lei - 725 lei la 870 lei - 1.160 lei); totodată, se majorează sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce de la 30 de zile la 60 de zile;

* se trece într-o clasă superioară de contravenții abaterea de la regulile privind depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale (de la 870 lei -1.160 lei la 1.305 lei - 2.900 lei); totodată, se majorează sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce de la 60 de zile la 90 de zile;

* se trece într-o clasă superioară de contravenții nerespectarea regulilor privind acordarea de prioritate (de la 580 lei - 725 lei la 870 lei - 1.160 lei); totodată, se majorează sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce de la 30 de zile la 60 de zile;

* se trece într-o clasă superioară de contravenții fapta de a nerespecta regulile privind acordarea de prioritate, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale (de la 870 lei - 1.160 lei la 1.305 lei - 2.900 lei); totodată, se majorează sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce de la 60 de zile la 90 de zile;

* se reglementează un nou prag de viteză, respectiv depășirea cu peste 70 km/h a limitei legale de viteză, pentru care se va aplica o perioadă majorată de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, respectiv 120 de zile;

* în cazul în care prin încălcarea regulilor de circulație privind circulația pe sens opus, conducerea sub influența băuturilor alcoolice ori conducerea pe autostradă s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce să majorează cu 30 de zile;

* se reglementează interdicția de a conduce un vehicul pe drumurile publice din România, urmare a condamnării penale pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier pe teritoriul României, pentru titularul de permis de conducere emis de o autoritate străină.

În ședința de guvern va fi aprobat, printr-un proiect de lege, contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021, destinat realizării proiectului Spitalul Regional de Urgență Cluj. Contractul de finanțare semnat cu BEI este în valoare de 305 milioane euro.Executivul va aproba și un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Conform notei de fundamentare, proiectul de act normativ prevede preluarea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/2235, de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii, prin introducerea scutirii de TVA pentru următoarele operațiuni:

* importul de bunuri efectuat în România de către forțele armate ale altor state membre în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune;

* livrarea de bunuri netransportate în afara României și/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forțele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoțește, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune;

* livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune.

Guvernul va stabili, printr-o hotărâre, contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România în anul 2022, propunerea cuprinsă în proiectul de act normativ stabilind un număr de 100.000 de lucrători.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va decide cu privire la plafonul maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu și al cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2022.Tot printr-o hotărâre, Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Autostrada Buzău - Focșani", județele Buzău și Vrancea, lucrare de infrastructură rutieră care ar urma să fie finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin PNRR, și de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor.