PNL a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care se propune ca Academia de Științe ale Securității Naționale să fie desființată și să se revină la forma inițială - Academia de Științe Militare.

"PNL a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care se propune abrogarea Legii nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare. Prin acest demers, PNL își propune recredibilizarea acestei instituții în sensul de a-și îndeplini misiunea declarată și anume de consacrare științifică a personalităților reprezentative din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale", potrivit unui comunicat al liderului deputaților liberali, Eugen Nicolăescu, relatează Agerpres.

El reamintește că Academia de Științe Militare, înființată prin Legea nr. 56 din 22 martie 2012, ca instituție publică de interes național în domeniul cercetării științifice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, s-a transformat prin Legea 140 din 2015 în Academia de Științe ale Securității Naționale.

Potrivit lui Nicolăescu, această nouă configurare a urmărit, din păcate, "obținerea unor foloase materiale și sinecuri pentru unele persoane, devenind pentru membrii săi o pălărie mult prea mare și neadecvată".

Deputatul PNL susține că scopul inițial al instituției a fost "deturnat" de către unii membri ai conducerii sale, adăugând că, prin schimbarea titulaturii și a încadrării prin legea din 2015, instituția a fost implicată în numeroase scandaluri publice legate de plagierea unor lucrări de doctorat în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

"Apreciem că un gest reparatoriu necesar ar fi desființarea Academiei de Științe ale Securității Naționale și revenirea la forma sa inițială — Academia de Științe Militare—, în conformitate cu Legea nr. 56 din 22 martie 2012. În opinia PNL, adoptarea acestui act normativ reprezintă o necesitate în vederea eficientizării cheltuirii banului public, având în vedere că reglementările din 2015 prevăd ca membrii titulari ai Academiei să beneficieze de o indemnizație lunară viageră egală cu indemnizația membrilor titulari ai Academiei Române, iar președintele Academiei a devenit ordonator principal de credite", a explicat Nicolăescu.

"O instituție de un asemenea nivel trebuia să aducă un plus de credibilitate și seriozitate și nu să devină un izvor de controverse publice și mai ales politice, fără nicio legătură cu mediul academic, de cercetare. Cheltuielile publice cu cercetarea nu trebuie să fie prejudiciate prin direcționarea acestor bani în sprijinul unei clientele instituționale, iar abrogarea acestei legi restabilește echilibrul de valori și principii ale lumii academice românești, eliminând astfel pentru totdeauna factorul politic", a mai spus liderul deputaților liberali.

Ce este Academia de Științe ale Securității Naționale?

ASSN a fost înființată în 2012, la capătul unui proces legislativ ce a început în 2011. Principalul inițiator al legii a fost parlamentarul Gabriel Oprea, el fiind primul dintre semnatari pe expunerea de motive ce însoțește proiectul inițial.

Din legea prin care s-a înființat ASSN, inițial sub numele Academia de Științe Militare, reiese că aceasta este o ”instituție publică de interes național în domeniul cercetării științifice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, de consacrare academică, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații”.

Conform legii din 2012, membrii titulari ai ASSN beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, iar membrii corespondenți de jumătate din acești bani.

Din statutul ASSN disponibil online reiese că membrii titulari și membrii corespondenți sunt aleși pe viață.

Academia de Științe ale Securității Naționale nu are un site propriu, astfel că nu este clar ce activități desfășoară membrii ei.

Nu există nicăieri o listă a membrilor acestei academii, deși, conform legii, din 2015 aceștia primesc indemnizații cu titlu de rente viagere de la bugetul statului.

În luna august, Academia a publicat lista membrilor săi: 21 de titulari și un membru corespondent. Printre ei se află Vasile Dîncu, Adrian Curaj, Sorin Cîmpeanu, George Maior, Remus Pricopie și Dan Mihalache.