Preşedintele nu este de acord cu faptul că nu se mai suspendă de drept contractul de muncă în cazul funcţionarilor publici trimişi în judecată.

"Excluderea cu totul a funcționarilor publici (inclusiv a înalților funcționari publici) din sfera aplicării măsurii suspendării raportului de serviciu în cazul trimiterii în judecată (mai cu seamă pentru situația săvârșirii unor infracțiuni care au legătură cu funcția deținută) generează multiple efecte negative. Pe de o parte, prin această măsură legislativă se creează, fără nicio justificare obiectivă, o situație unică în ansamblul reglementărilor privind exercitarea funcției publice. Pe de altă parte, considerăm că prin eliminarea acestei forme de protecție a instituției publice se vulnerabilizează însăși autoritatea publică, iar norma preconizată pare a avea în vedere, mai degrabă, protejarea funcționarului public trimis în judecată aflat într-o asemenea ipoteză, decât protejarea funcției publice, în general", se arată în cererea de reexaminare trimisă de preşedintele Klaus Iohannis Parlamentului.

Potrivit şefului statului, suspendarea de drept și suspendarea facultativă a raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul trimiterii în judecată sunt "măsuri provizorii destinate protecției entității angajatoare și se bucură, în prezent, de un cadru normativ și jurisprudențial bine conturat și fundamentat".

Preşedintele apreciază că modificarea afectează funcția publică și poate genera o serie de consecințe dificil de gestionat: "Spre exemplu atunci când în cadrul aceleiași instituții publice, unui contractual trimis în judecată angajatorul îi poate suspenda contractul de muncă, în timp ce împotriva unui funcționar public aflat în aceeași situație, angajatorului îi este interzisă  această posibilitate".

"Pe lângă utilitatea practică a suspendării raportului de serviciu al funcționarului public din funcția publică pe care acesta o deține, în cazul în care s-a dispus trimiterea sa în judecată pentru anumite infracțiuni, la conturarea unei soluții legislative în materie trebuie avute în vedere, caracterul temporar al măsurii, precum și faptul că aceasta nu conduce la discriminări în cadrul aceleiași categorii de subiecte de drept, nu afectează exercitarea dreptului la muncă și la alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau ocupației și nici nu încalcă prezumția de nevinovăție", se mai arată în cerere.

Totodată, preşedintele evocă şi așteptările existente la nivelul societății privind etica şi deontologia funcționarului public.