Președintele Klaus Iohannis a avut luni convorbiri cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Educației, Ligia Deca, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, directorul general Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, și directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean fac și ei parte din delegația care îl însoțește timp de 4 zile pe Klaus Iohannis în Emiratele Arabe Unite.

Ce a transmis Președinția:

Președintele Klaus Iohannis a accentuat că această vizită oficială reprezintă un nou pas important spre dezvoltarea și aprofundarea relației bilaterale, pornind de la tradiția solidă dintre cele două state.

Cu prilejul discuțiilor, președintele României a salutat ritmul susținut al contactelor politico-diplomatice și sectoriale bilaterale la toate nivelurile, remarcând dinamizarea deosebită din ultima perioadă care a creat un cadru propice pentru dezvoltarea cooperării economice româno-emirateze la un nou nivel.

Președintele Klaus Iohannis a subliniat că Emiratele Arabe Unite reprezintă principalul partener economic al României în zona Golfului, statut care trebuie consolidat prin noi proiecte bilaterale concrete, în domenii de interes comun precum energia, inclusiv sursele regenerabile, agricultura, infrastructura de transport, conectivitatea digitală, securitatea cibernetică și combaterea schimbărilor climatice. Președintele României a apreciat soluțiile inovative, eficiente, bazate pe dezvoltare sustenabilă, inclusiv în mediul urban, promovate de autoritățile emirateze. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru intensificarea schimburilor comerciale și creșterea nivelului investițiilor emirateze în țara noastră.

Președintele României a felicitat Emiratele Arabe Unite pentru asumarea organizării reuniunii COP28 în Dubai, la finalul acestui an, aspect ce reflectă implicarea de substanță a autorităților emirateze în efortul comun la nivel global de combatere a schimbărilor climatice. Președintele Klaus Iohannis a avansat propunerea de a coopera în vederea promovării educației pentru climă și a competențelor pentru tranziția verde.

Președintele României a prezentat obiectivele Summitului Inițiativei celor Trei Mări pe care țara noastră îl va găzdui în luna septembrie, la București, și oportunitatea pe care Forumul de afaceri al acestei Inițiative îl oferă investitorilor privați și fondurilor de investiții, încurajând în acest sens implicarea investitorilor din Emiratele Arabe Unite.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, a mulțumit Președintelui României pentru vizită, care va da un impuls puternic relațiilor bilaterale și va asigura o punte de legătură între cele două țări. Relațiile dintre România și Emiratele Arabe Unite sunt vechi, bazate pe o comunicare permanentă. De asemenea, Președintele Emiratelor Arabe Unite a menționat dialogul fructuos la nivel înalt și interesul de a consolida și aprofunda cooperarea bilaterală în domeniile de interes comun, dialogul și dezvoltarea relațiilor cu România fiind un obiectiv permanent.

Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan a subliniat importanța limitării schimbărilor climatice și rolul activ al României în domeniu, invitând autoritățile române să se implice și să participe la COP 28, un eveniment de referință în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Cei doi Președinți au convenit că este necesar un dialog politic mai strâns între cele două țări, inclusiv pe plan internațional, în vederea gestionării eficiente a provocărilor regionale și internaționale de securitate. În acest sens, discuțiile au prilejuit și un schimb aprofundat de opinii cu privire la evoluțiile recente de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina și, respectiv, din Orientul Mijlociu.

Președintele României a adresat Președintelui Emiratelor Arabe Unite invitația de a efectua o vizită oficială în țara noastră.

Cu prilejul vizitei oficiale a Președintelui Klaus Iohannis au fost semnate mai multe documente bilaterale în domeniul energiei, domeniul securității cibernetice, al educației și cel al protecției civile.

Astfel, ținând cont de potențialul semnificativ de cooperare între Ministerul Energiei din România și Ministerul Energiei și Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite în domeniul energiei din surse regenerabile, al eficienței energetice, al energiei nucleare, al aprovizionării cu produse petroliere și gaze naturale, inclusiv hidrogen din surse regenerabile, precum și al dezvoltării infrastructurii energetice, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere în domeniul energiei între Ministerul Energiei din România și Ministerul Energiei și Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite.

Memorandumul de Înțelegere în domeniul energiei urmărește intensificarea cooperării bilaterale în vederea consolidării securității energetice, în domenii precum: eficiența energetică și promovarea surselor de energie cu emisii reduse de carbon, inclusiv sursele regenerabile de energie; aprovizionarea cu produse petroliere și cu gaze naturale; producerea și transportul de hidrogen produs din surse regenerabile, dezvoltarea de noi tehnologii energetice cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

Tot în domeniul energiei, a fost semnat un Acord de asociere de participațiune între MASDAR (Abu Dhabi Future Energy Company), companie de energie regenerabilă deținută de guvernele Emiratelor Arabe Unite, și Hidroelectrica, pentru producția de energie regenerabilă. Prin acest Acord, părțile vor înființa o societate mixtă în scopul dezvoltării, investiției, construcției și exploatării în domeniu în România, cu obiectivul de a accelera implementarea proiectelor de energie regenerabilă.

Totodată, a fost semnat și un Memorandum de Înțelegere între SN Nuclearelectrica și Emirates Nuclear Energy Corporation, care vizează evaluarea parteneriatelor potențiale în domeniul proiectelor din România, Emiratele Arabe Unite și posibil în regiunea Europei Centrale și de Est, inclusiv cele privind reactoarele modulare mici (SMR), participarea la lanțul de furnizori pentru susținerea operării centralelor nuclearoelectrice, dezvoltarea capabilităților în domeniul managementului de proiect, dezvoltarea capabilităților de planificare, pregătire și formare a resursei umane specializate.În domeniul securității cibernetice a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul securității cibernetice între Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România și Consiliul pentru Securitate Cibernetică din Emiratele Arabe Unite. Cele două instituții își propun să coopereze în vederea consolidării eforturilor reciproce pentru detectarea, prevenirea, eliminarea efectelor atacurilor informatice și îmbunătățirii cooperării în răspunsul la incidentele privind securitatea cibernetică.

De asemenea, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperarea în domeniul educației universitare, care va asigura cadrul general al cooperării bilaterale în domeniul educației. Cele două ministere vor promova schimbul de informații și bune practici în ceea ce privește asigurarea calității în educație și recunoașterea reciprocă a calificărilor și vor susține dezvoltarea de parteneriate între instituțiile educaționale din cele două state.

Totodată, cele două structuri de protecție civilă ale României și Emiratelor Arabe Unite au semnat un Memorandum de înțelegere, reprezentând un demers solid de intensificare a bunei cooperări existente între cele două state, precum și pentru crearea unor noi premise pentru îmbunătățirea sistemelor de răspuns la situații de urgență. Documentul de cooperare va oferi părților semnatare un cadru legal pentru întărirea cooperării în plan bilateral, inclusiv prin schimburi periodice de informații și experiențe, lecții învățate și bune practici cu privire la managementul situațiilor de urgență, îmbunătățirea rezilienței organizaționale și societale, respectiv pentru creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile existente și emergente.