Legea care prevede că termenul maxim în care o instanță trebuie să pronunțe deciziile în procesele penale este de 120 de zile de la finalizarea dezbaterilor, iar motivarea trebuie să fie și ea publicată în aceeași zi a fost promulgată de președinte.

Plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat luni proiectul de lege care vizează modificarea Codului de procedură penală.

Legea a fost adoptată cu 244 de voturi "pentru", trei voturi "împotrivă" și 40 de abțineri.

Până acum, decizia se pronunță în cel mult 15 zile de la încheierea dezbaterilor, iar motivarea după 30 de zile de la pronunțare.

În forma inițială a proiectului adoptat luni, termenul limită de pronunțare era de 90 de zile, dar judecătorii au cerut o prelungire a acestuia. Astfel, la propunerea CSM, termenul a fost majorat la 120 de zile.

 Curtea Constituțională a României a constatat, pe 7 aprilie, că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie motivată în fapt și în drept la data pronunțării, precizând că redactarea acesteia ulterior deciziei lipsește persoana condamnată de garanțiile înfăptuirii actului de justiție, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil.