Guvernul a adoptat miercuri un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Proiectul de lege vizează transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului.

Astfel, prin modificarea art. 351 alin. (1), se reglementează deplasarea în scopuri teroriste și se stabilește că deplasarea unei persoane într-o altă țară sau în România în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

De asemenea, se introduce un nou articol prin care se garantează măsuri de sprijin pentru victimele actelor de terorismului. Astfel, acestea beneficiază imediat după un atac terorist și, ulterior, pentru cât timp este necesar, de servicii generale și specializate de sprijin, în funcție de nevoile lor specifice de asistență medicală, psihologică, socială, financiară, juridică sau de altă natură, potrivit prevederilor legislației speciale referitoare la asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și altor reglementări aplicabile.

Totodată, în vederea actualizării legislației naționale la evoluția amenințărilor teroriste la nivel național și internațional, proiectul de lege aduce alte modificări ale Legii nr.535/2004, precum:

redefinirea sintagmelor „managementul crizei teroriste”;

„însoțitori înarmați la bordul aeronavelor”; 

introducerea conceptului de „Sistem Național de Alertă Teroristă”; 

instituirea de către CSAT/Președintele CSAT a nivelurilor de alertă teroristă corespunzătoare stărilor de amenințare teroristă, respectiv: 

alertă verde – nivel scăzut;

alertă albastră – nivel precaut; 

alertă portocalie – nivel ridicat; alertă roșie – nivel critic. 

introducerea prerogativei pentru Directorul SRI de a aproba executarea intervenției contrateroriste, în situația iminenței producerii unor victime sau a unor pagube importante atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a CSAT;

completarea art.111 din Legea nr.535/2004 cu măsurile subsecvente pe care CSAT/Președintele CSAT le poate dispune prin hotărârea de declarare a situației de criză teroristă, respectiv:

activarea Centrului Național de Acțiune Antiteroristă (CNAA), numirea șefului CNAA dintre prim-adjunctul sau adjuncții directorului SRI, precum și modificarea nivelului de alertă teroristă; 

modificarea competenței de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism în sensul atribuirii acesteia curților de apel, spre deosebire de actuala reglementare care stabilește competența la Înalta Curte de Casație și Justiție.