Un proiect de modificare a Codului penal prin care persoanele condamnate definitiv care nu se predau în 7 zile de la pronunțarea sentinței să primească în plus 3 ani de pușcărie a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional.

Au fost 230 de voturi "pentru", trei "contra" și o abținere.

Legea i se va aplica și fugarului Cătălin Cherecheș, prins marți seară în orașul german Ausburg.

"Legea i se va aplica atât condamnatului fugar Cherecheș, cât și oricărui fugar care în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a legii sau de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, după caz, nu se va prezenta la organele competente pentru a începe executarea pedepsei”, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

+++

"Ca răspuns la creșterea numărului de condamnați 'fugari', Ministerul Justiției propune modificarea punctuală a Codului penal, pentru a întări funcția de exemplaritate a pedepsei și a apăra încrederea în Justiție, printr-o 'lege a fugarilor'. Ca răspuns la numeroasele cazuri în care persoane față de care s-a dispus o pedeapsă definitivă privativă de libertate se sustrag executării pedepsei, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea art. 285, alineatele 3, 4 și 5, al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Prezentul proiect de lege nu vizează o deficiență a Codului penal în forma sa în vigoare, ci reprezintă o modificare de politică penală în contextul criminologic prezent descris în continuare. Creșterea numărului de condamnați care se sustrag executării pedepsei penale reflectă o realitate socială nouă, urmare a unui cumul de cauze probabile: resurse financiare considerabile ale unora dintre condamnați, sentimentul impunității și mentalitate bazată pe lipsa de respect față de lege și Justiție", spunea Ministerul Justiției în mai 2022, la momentul depunerii proiectului.

Infracțiunea de evadare, prevăzută de Legea nr.286/2009 privind Codul penal, a fost concepută de legiuitor într-o perioadă în care fenomenul sustragerii de la executarea pedepsei după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive penale nu era răspândit, persoanele față de care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive de condamnare la pedepse privative de libertate predându-se autorităților pentru executarea pedepselor în cvasitotalitatea cazurilor, aceasta fiind conduita obișnuită a celor condamnați.

Potrivit proiectului, aplicarea unor pedepse definitive de condamnare care, în unele cazuri, nu sunt executate din cauza sustragerii celor condamnați, afectează funcția de exemplaritate a pedepsei și scade încrederea populației în actul de justiție și respectul față de lege, toate acestea reprezentând un factor de risc de amplificare a fenomenului infracțional.

De asemenea, sustragerea de la executarea pedepsei reprezintă și o sfidare a autorității statului de a aplica legea și a înfăptui Justiția prin instanțele de judecata.Proiectul de lege propune completarea art. 285 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, asimilând evadării și fapta persoanei condamnate definitiv la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii de a nu se preda organului de poliție în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri de condamnare.

Intervenția propusă în ceea ce privește regimul sancționator presupune faptul că pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la pedeapsa rămasă neexecutată la data evadării.

Pentru a reglementa și situația persoanelor condamnate definitiv anterior intrării în vigoare a prezentei legi și care se sustrag de la executarea respectivei pedepse, proiectul prevede, sub sancțiunea unei pedepse similare celei prevăzute de dispozițiile Codului penal referitoare la evadare, un termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a legii, în care aceste persoane se pot preda Poliției.

Totodată, se reglementează obligația pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne de a sesiza organele de urmărire penală competente să efectueze urmărirea penala cu privire la infracțiunile prevăzute de lege.

La articolul 285 din Codul penal, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin. (31), cu următorul cuprins: "(31) Se consideră evadare și fapta persoanei condamnate definitiv la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii de a nu se preda organului de poliție în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri de condamnare".

La articolul 285, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alin. (6), cu următorul cuprins: "(6) Nu constituie infracțiunea prevăzută la alin. (31) fapta săvârșită de persoana care nu a fost citată la proces și nu a luat cunoștință în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei și nu a putut încunoștința instanța".

Art II din proiectul de lege prevede: "(1) Fapta persoanei condamnate la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii dispuse printr-o hotărâre rămasă definitivă anterior intrării în vigoare a prezentei legi de a nu se preda organului de poliție în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Nu constituie infracțiunea prevăzută la alin.(1) fapta săvârșită de persoana care nu a fost citată la proces și nu a luat cunoștință în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei și nu a putut încunoștința instanța". 

Proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.