Victor Negrescu îi transmite o scrisoare liderului Camerei Deputaţilor cu rugămintea de adoptare a unui proiect de lege pentru a evita sancţiuni din partea UE din cauza netranspunerii în legislaţia naţională a unei Directive pe mediu.

"Ne adresăm dumneavoastră, în baza unei bune colaborări instituţionale, referitor la cauza 2017/0416 - acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, declanşată de Comisia Europeană împotriva României. Respectiva cauză se află în a doua şi ultima etapă a fazei precontencioase, avizul motivat...Cu toate că prin răspunsul la avizul motivat Comisia a fost informată în legătură cu aprobarea proiectului de Lege de către Guvernul României şi transmiterea către Parlament în vederea dezbaterii, care constituie un progres important privind transpunerea, este posibil ca în viitorul apropiat instituţia UE să ia decizia sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)", se arată în scrisoarea trimisă de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Scrisoarea a fost aprobată miercuri de către Biroul Permanent şi transmisă comisiilor.

Proiectul de lege care transpune Directiva UE a fost aprobat de Guvern şi transmis Senatului, în calitate de primă cameră sesizată.

Directiva ar fi trebuit transpusă în legislaţia naţională până pe 16 mai 2017.

Negrescu atrage atenţia că, începând cu anul trecut, Comisia Europeană şi-a înăsprit practica în ceea ce priveşte gestionarea procedurilor de infringement referitoare la transpunerea directivelor UE: "Obiectivul instituţiei UE este ca de la momentul iniţierii fazei precontencioase şi până la momentul sesizării CJUE să treacă maximum 12 luni. De asemenea, Comisia propune CJUE aplicarea de sancţiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare".

În cazul României - potrivit scrisorii ministrului delegat - CE poate propune instanţei din Luxemburg să aplice următoarele sancţiuni: o sumă forfetară în valoare de minimum 1.887.000 euro; penalităţi cominatorii între 2.289 şi 137.340 euro/zi de întârziere.

În aceste condiţii, Victor Negrescu cere Parlamentului să adopte proiectul de lege cu "celeritate", "în orice caz, în actuala sesiune parlamentară".

Aceasta este cea de-a doua scrisoare trimisă de ministrul Negrescu şefului deputaţilor cu rugămintea de a accelera procesul de adoptare a proiectului de lege.

Pe 25 august anul trecut, el a trimis o scrisoare în care cerea adoptarea mai multor legi şi o anexă cu o listă cuprinzând directivele europene pentru care termenul de transpunere fusese depăşit. Printre ele se număra şi Directiva 2014/52/UE, cazul fiind în 2017 în etapa I a fazei precontencioase.

Unde se află proiectul

Potrivit site-ului Senatului, proiectul de lege trimis de Guvern a fost înregistrat pe 22 mai 2018 şi a fost aprobat luni de plenul Senatului, cu 85 de voturi "pentru", niciunul "împotrivă" şi o abţinere.

Proiectul de lege reglementează evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

De altfel, domeniul mediului e unul care dă bătăi de cap României în relaţia cu Bruxelles.

Potrivit site-ului MAE, din 51 de acţiuni în curs aflate în faza precontencioasă cele mai multe sunt pe mediu: 13.

De asemenea, singura trimitere în judecată a României la CJUE este tot din cauza mediului.

Pe 17 mai 2018, Comisia Europeană a decis să dea în judecată şase state membre, printre care şi România, pentru nerespectarea valorilor-limită de calitate a aerului convenite la nivel european.

Acțiunea Comisiei împotriva Franței, Germaniei, Italiei, României, Marii Britanii și Ungariei în fața Curții de Justiție a UE a vizat și neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori.

România a fost trimisă în fața Curții de Justiție din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule în suspensie. Astfel, în aglomerarea București, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent încă de la momentul în care dreptul Uniunii a devenit aplicabil României, iar în 2016 acestea au fost depășite pentru o perioadă de 38 de zile.

Altă întârziere: Directiva privind combaterea spălării banilor

Parlamentarii nu s-au prea grăbit nici cu transpunerea în legislaţia naţională a Directivei privind combaterea spălării banilor. Şi în acest caz ministrul Negrescu a fost nevoit să transmită o scrisoare pentru a solicita accelerarea procedurilor. Mai mult, Senatul a eliminat un articol esențial al directivei din documentul adoptat, cel care viza politicienii.