Victor Negrescu îi transmite o scrisoare liderului Camerei Deputaților cu rugămintea de adoptare a unui proiect de lege pentru a evita sancțiuni din partea UE din cauza netranspunerii în legislația națională a unei Directive pe mediu.

"Ne adresăm dumneavoastră, în baza unei bune colaborări instituționale, referitor la cauza 2017/0416 - acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, declanșată de Comisia Europeană împotriva României. Respectiva cauză se află în a doua și ultima etapă a fazei precontencioase, avizul motivat...Cu toate că prin răspunsul la avizul motivat Comisia a fost informată în legătură cu aprobarea proiectului de Lege de către Guvernul României și transmiterea către Parlament în vederea dezbaterii, care constituie un progres important privind transpunerea, este posibil ca în viitorul apropiat instituția UE să ia decizia sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)", se arată în scrisoarea trimisă de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.

Scrisoarea a fost aprobată miercuri de către Biroul Permanent și transmisă comisiilor.

Proiectul de lege care transpune Directiva UE a fost aprobat de Guvern și transmis Senatului, în calitate de primă cameră sesizată.

Directiva ar fi trebuit transpusă în legislația națională până pe 16 mai 2017.

Negrescu atrage atenția că, începând cu anul trecut, Comisia Europeană și-a înăsprit practica în ceea ce privește gestionarea procedurilor de infringement referitoare la transpunerea directivelor UE: "Obiectivul instituției UE este ca de la momentul inițierii fazei precontencioase și până la momentul sesizării CJUE să treacă maximum 12 luni. De asemenea, Comisia propune CJUE aplicarea de sancțiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare".

În cazul României - potrivit scrisorii ministrului delegat - CE poate propune instanței din Luxemburg să aplice următoarele sancțiuni: o sumă forfetară în valoare de minimum 1.887.000 euro; penalități cominatorii între 2.289 și 137.340 euro/zi de întârziere.

În aceste condiții, Victor Negrescu cere Parlamentului să adopte proiectul de lege cu "celeritate", "în orice caz, în actuala sesiune parlamentară".

Aceasta este cea de-a doua scrisoare trimisă de ministrul Negrescu șefului deputaților cu rugămintea de a accelera procesul de adoptare a proiectului de lege.

Pe 25 august anul trecut, el a trimis o scrisoare în care cerea adoptarea mai multor legi și o anexă cu o listă cuprinzând directivele europene pentru care termenul de transpunere fusese depășit. Printre ele se număra și Directiva 2014/52/UE, cazul fiind în 2017 în etapa I a fazei precontencioase.

Unde se află proiectul

Potrivit site-ului Senatului, proiectul de lege trimis de Guvern a fost înregistrat pe 22 mai 2018 și a fost aprobat luni de plenul Senatului, cu 85 de voturi "pentru", niciunul "împotrivă" și o abținere.

Proiectul de lege reglementează evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

De altfel, domeniul mediului e unul care dă bătăi de cap României în relația cu Bruxelles.

Potrivit site-ului MAE, din 51 de acțiuni în curs aflate în faza precontencioasă cele mai multe sunt pe mediu: 13.

De asemenea, singura trimitere în judecată a României la CJUE este tot din cauza mediului.

Pe 17 mai 2018, Comisia Europeană a decis să dea în judecată șase state membre, printre care și România, pentru nerespectarea valorilor-limită de calitate a aerului convenite la nivel european.

Acțiunea Comisiei împotriva Franței, Germaniei, Italiei, României, Marii Britanii și Ungariei în fața Curții de Justiție a UE a vizat și neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori.

România a fost trimisă în fața Curții de Justiție din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule în suspensie. Astfel, în aglomerarea București, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent încă de la momentul în care dreptul Uniunii a devenit aplicabil României, iar în 2016 acestea au fost depășite pentru o perioadă de 38 de zile.

Altă întârziere: Directiva privind combaterea spălării banilor

Parlamentarii nu s-au prea grăbit nici cu transpunerea în legislația națională a Directivei privind combaterea spălării banilor. Și în acest caz ministrul Negrescu a fost nevoit să transmită o scrisoare pentru a solicita accelerarea procedurilor. Mai mult, Senatul a eliminat un articol esențial al directivei din documentul adoptat, cel care viza politicienii.