Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a adoptat marți un proiect de rezoluție privind perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei și Balcanilor de Vest.

Proiectul a fost propus spre adoptare de senatorul PSD Titus Corlățean și a primit 290 de voturi "pentru", un vot "împotrivă" și patru abțineri.

Pe 8 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat pachetul de extindere din 2023, care cuprinde o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și, pentru prima dată, Ucraina, Republica Moldova și Georgia pe traiectoria fiecăreia de aderare la Uniunea Europeană.

Raportul se axează în special pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor fundamentale, precum și pe furnizarea de orientări clare cu privire la prioritățile în materie de reforme pentru viitor. Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară.

Având în vedere rezultatele obținute de Ucraina și Republica Moldova, precum și eforturile în materie de reforme în curs, Comisia a recomandat Consiliului să deschidă negocierile de aderare cu ambele țări. Comisia recomandă, de asemenea, Consiliului să adopte cadrele de negociere după ce Ucraina și Republica Moldova vor adopta anumite măsuri esențiale. Comisia este pregătită să prezinte Consiliului, până în martie 2024, un raport cu privire la progresele legate de măsurile respective.

În cazul Georgiei, având în vedere rezultatele obținute, Comisia recomandă Consiliului să îi acorde statutul de țară candidată, cu condiția luării anumitor măsuri.

În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare de îndată ce se va atinge gradul necesar de respectare a criteriilor de aderare. Țara trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a îndeplini prioritățile-cheie stabilite în Avizul Comisiei privind cererea sa de aderare la UE. Comisia va monitoriza în permanență progresele înregistrate și conformitatea în toate domeniile legate de deschiderea negocierilor și va prezenta un raport Consiliului cel târziu în martie 2024.

"În Ucraina, decizia de a-i acorda statutul de țară candidată la aderarea la UE a creat, în pofida războiului în curs, o dinamică puternică de reformă, cu un sprijin ferm din partea populației ucrainene. Datorită hotărârii de care au dat dovadă Guvernul și Parlamentul din Ucraina, s-au realizat progrese substanțiale în ceea ce privește punerea în aplicare a celor 7 măsuri prevăzute în Avizul Comisiei Europene privind cererea de aderare la UE prezentată de Ucraina.

Ucraina a instituit un sistem transparent de preselecție a judecătorilor Curții Constituționale și a reformat organismele de guvernanță judiciară. Aceasta și-a îmbunătățit în continuare bilanțul în ceea ce privește investigațiile și condamnările în cazurile de corupție la nivel înalt și și-a consolidat cadrul instituțional. Ucraina a luat măsuri pozitive în cadrul unui efort mai amplu și sistemic de abordare a influenței oligarhilor. Țara și-a demonstrat, de asemenea, capacitatea de a realiza progrese în ceea ce privește alinierea la acquis-ul UE, chiar și în contextul războiului", a transmis executivul european.