Camera Deputaților și Senatul au adoptat marți o hotărâre care aduce modificări Regulamentului activităților comune, în sensul în care înăsprește normele referitoare la disciplina parlamentară.

UPDATE

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 264 de voturi "pentru", 16 "contra" și 61 de abțineri. 

+++

La dezbaterile generale, tot Șoșoacă a spus că nicio sancțiune nu o împiedică să se manifeste ca până acum și a acuzat puterea că a dat prima dată prese modificările la Regulament, în loc să se consulte cu parlamentarii.

"Pe mine nu mă oprește decât Dumnezeu", a urlat ea, moment în care microfonul i-a fost tăiat.

Plenul comun a început cu urlete din partea senatoarei Diana Șoșoacă, ea acuzând că noile sancțiuni propuse spre a fi adoptate instituie cenzura ca pe vremea lui Ceaușescu.

+++

Astfel, este prevăzută diminuarea indemnizației până la 50% timp de 6 luni pentru un parlamentar care folosește cartela unui alt senator sau deputat ca să voteze. Aceeași sancțiune este prevăzută și pentru participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe a plenului celor două Camere sau în sălile în care se desfășoară ședințele comune ale comisiilor, pentru înregistrarea transmiterea în direct a ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, a ședinței comune a celor două birouri permanente sau a ședinței comune a comisiilor sau pentru violență verbală constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat, alt senator sau alt demnitar, conform News.ro.

Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului în sensul diversificării și înăspririi normelor referitoare la disciplina parlamentară, cu scopul corelării dispozițiilor sancționării și prevăzute de legea 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și de Regulamentele celor două Camere.

Astfel, propunerea legislativă propune introducerea a trei noi alineate la articolul 40 care prevăd:

„(3) Cardul de vot electronic care permite deputatului sau senatorului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă.

(4) Este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, a ședinței comune a birourilor permanente sau a ședinței comune a comisiilor, prin alte mijloace decât prin mijloace electronice aflate în dotarea Secretariatului General al Camerei Deputaților sau al Senatului ori prin mijloace electornice utilizate de mass-media acreditate de Camera Deputaților ori, după caz, de către Senat. Prin excepție de la teza anterioară, deputații sau senatorii pot transmite sau înregistra ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și ședința comună a comisiilor numai în perimetrul din sala de ședințe alocat grupului parlamentar ai cărui membri sunt sau, în cazul celor neafiliați, în perimetrul alocat acestora.

(5) În sala de ședințe a plenului celor două Camere sau sălile în care se desfășoară ședințele comune ale celor două birouri permanente ori ședințele comune ale comisiilor sunt interzise:

a) participarea la desfășurarea unui banner;

b) utilizarea violenței fizice împotriva unui deputat senator sau alt demnitar;

c) utilizarea violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unul deputat, senator sau alt demnitar.

Este modificat și articolul 41 prin această inițiativă legislativă dup cum urmează: „Președintele cheamă la ordine deputații și senatorii care tulbură dezbaterile sau creează agitație. El poate întrerupe ședința când tulburarea persistă și poate să dispună evacularea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfășurarea normală a lucrărilor ședinței comune, inclusiv pentru încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 40 alin. (3)-(5).

”Printre sancțiunile prevăzute se numără diminuarea indemnizației până la 50% timp de 6 luniÎncălcarea noilor interdicții prevăzute de către proiectul de lege constituie abatere disciplinară și va fi sancționată cu următoarele lucruri:

„a) diminuarea indemnizației cu până la 50% pe o durată de maximum 6 luni, pentru exprimarea votului prin mijloace electronice prin utilizarea cardului de vot electronic a altui deputat sau senator, pentru participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe a plenului celor două Camere sau în sălile în care se desfășoară ședințele comune ale comisiilor, pentru înregistrarea transmiterea în direct a ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, a ședinței comune a celor două birouri permanente sau a ședinței comune a comisiilor, cu excepția prevăzută la art. 40 alin. (4), teza a II-a, pentru violență verbală constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat, alt senator sau alt demnitar;

b) reducerea duratei luării de cuvânt la maximum 10 secunde pe intervenția pentru o perioadă de până la 3 luni în cadrul ședințelor comune ale celor două Camere, începând cu ziua aplicării sancțiunii disciplinare pentru utilizarea violenței verbale, constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unui alt deputat, alt senator sau alt demnitar;

c) retragerea și punerea la dispoziția secretarului general al Camerei Deputaților sau al Senatului pentru o perioadă de până la 6 luni a personalului angajat și a autoturismelor repartizate grupului parlamentar care prin acțiunile sale pune în pericol buna funcționare și siguranța autorității publice, a demnitarilor sau angajaților acesteia în incinta Camerei Deputaților și Senatului, începând cu data constatării afectării bunei funcționări a activității Camerei.

Abaterile care implică aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se constată de către comisia problemelor de disciplină la nivelul Camerei al cărui membru este parlamentarul a cărui sancționare se propune, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori a unui deputat sau senatori. Sesizarea se adresează președintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei”.

În această legislatură, scandalurile și incidentele au fost la ordinea zilei, majoritatea dintre ele fiind iscate de parlamentari AUR.

Cel mai recent scandal a avut loc luni, când senatoarea Diana Șoșoacă a urlat, fluierat și l-a pus pe fugă pe premierul Marcel Ciolacu.