Comisia specială pentru modificarea legilor justiției a început discuțiile pentru punerea în acord cu deciziile CCR a Codului penal, care și intră miercuri la vot în plenul Senatului.

UPDATE 17.30 "Există urgența modificării Codului penal prin OUG? Și eu v-am spus: da, se justifică urgența, dat fiind faptul că avem foarte multe decizii de neconstituționalitate pe Codul în vigoare, că avem Directivele privind confiscarea există și consolidarea prezumției de nevinovăție, că suntem în prag de infringement. (...) Atunci când am spus că e urgență, am făcut referire la acele decizii referitoare la Codul penal în vigoare", a declarat Tudorel Toader la finalul ședinței.

+++ 

UPDATE 17.00 după aproximativ o oră și jumătate, Comisia a dat raport favorabil pe modificarea Codului penal, adoptat cu 12 voturi pentru și șapte împotrivă.

+++

La ședință participă și ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Președintele Comisiei, Florin Iordache, a declarat că vrea ca până săptămâna viitoare să fie adoptate Codul penal și Codul de procedură penală, pentru a putea fi promulgate de președinte.

Tabelul cu modificările ce urmează să fie adoptate poate fi consultat AICI.

Cele mai importante modificări se fac la legea nr. 286/2009:

articolul 75 alineatul (1), litera d), care va fi modificat astfel:

„d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanță într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanța atenuantă nu se aplică în cazul săvârșirii următoarelor infracțiuni, dacă au produs un prejudiciu material: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice.

articolul 100 va fi modificat astfel:

(1) Liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puțin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe pentru fiecare faptă și persoană prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în cadrul procesului penal.

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.

Prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut în art. 154 este depășit cu încă jumătate.articolul 269, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Favorizarea săvârșită de un membru de familie sau afin până la gradul II nu se pedepsește.”

„(4) Nu constituie infracțiunea prevăzută la alin. (1) următoarele:a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative;”articolul 290, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârșirii acesteia.

”articolul 308, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă infracțiunile prevăzute la art. 295 (delapidarea – n. red.) și art. 297 – 300 (abuzul în serviciu, neglijența în serviciu – n. red.) au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceștia.”