Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți un proiect de lege care vizează înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură a Romilor.

Inițiativa a fost adoptată cu 259 de voturi "pentru", un vot "împotrivă" și opt abțineri.

Potrivit proiectului, inițiat de 46 de parlamentari PNL, PSD, UDMR și ai minorităților naționale prevede că muzeul va fi o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Romi.

Sediul muzeului va fi în București și va avea drept scop prezentarea și promovarea istoriei, culturii și tradițiilor romilor din România, cunoașterea în plan intern și internațional a contribuției acestei minorități naționale la evoluția și modernizarea societății românești de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor robiei și deportării în Transnistria, precum și combaterea rasismului și a discriminării.

Patrimoniul muzeului va fi compus din colecții de piese și documente, constituite de Asociația Partida Romilor Pro-Europa, membră a Consiliului Minorităților Naționale, în colaborare cu alte instituții publice sau private, organizații non-guvernamentale din țară și din străinătate, precum și din piese provenind din transferuri, donații și achiziții, potrivit legii.

Muzeul de Istorie și Cultură a Romilor din România va avea printre atribuții colecționarea de documente și mărturii cu privire la istoria romilor, inclusiv prin colaborarea cu Arhivele Naționale ale României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și alți deținători de arhivă, din țară și din străinătate; elaborarea, coordonarea de programe și/sau proiecte educaționale și de cercetare, de stagii de pregătire și instruire în domeniul specific, precum și participarea la programe și proiecte din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de terți; efectuarea de studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii istoriei romilor, a robiei și a deportării în Transnistria.

Finanțarea funcționării și activității muzeului se asigură din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și din venituri proprii provenite din activități specifice, precum și din donații și sponsorizări.

Muzeul va fi condus de un manager desemnat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Romi, cu avizul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților și, cumulativ, cu avizul Consiliului Minorităților Naționale, în baza unui concurs de proiecte de management.