Guvernul a aprobat în ședința de luni un proiect de hotărâre privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

UPDATE

Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării, începând cu 18 mai, pe o durată de 30 de zile.

Hotărârea de Guvern conține trei anexe: anexa 1 - Măsurile de creștere a capacității de răspuns; anexa 2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților și anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.

Hotărârea de Guvern va fi transmisă Parlamentului pentru a încuviința starea de alertă și toate măsurile care se dispun în cadrul stării de alertă, a precizat Orban

Potrivit documentului, se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectivciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;j)deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățilepersoanelor șianimalelor de companie/domestice, precum șibunuri necesare desfășurării activității profesionale.

Pentru justificarea deplasării în afara localității, persoanele trebuie să prezinte legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.

Noul model al declarației pe propria răspundere poate fi descărcat aici.

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele excepții:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale UE sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului UE;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Rămâne suspendată activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în mai multe domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine, activități de tratament balnear, locuri de joacă și săli de jocuri.

Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020.

Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020.

Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, administrare plaje sau ștranduri/piscine exterioare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020.

Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este stabilit la art. 64 -70 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

+++

La începutul ședinței de Guvern, premierul Ludovic Orban a declarat că de luni România trece de la "stare de alertă la stare de alertă maximă". 

"Noi trebuie să fim de partea oamenilor corecți, oamenilor care respectă legea, a oamenilor care contribuie la o conduită normală și firească. Cu cât controlăm mai bine răspândirea virusuluil, limităm efectele epidemiei, cu atât șansa de a reveni la normalitate mai mare. (...) Pentru a putea ca de la 1 iunie să adoptăm noi măsuri de relaxare, va trebui ca în perioada asta să nu genereze o creștere semnificativă a numărului de persoane infectate", a declarat Ludovic Orban.

El a mai precizat că amenzile reprezintă un instrument prin car cei care nu respectă legea pot fi determinați la "o conduită corectă".

+++

Duminică, premierul Ludovic Orban a anunțat convocarea unei ședințe de Guvern luni dimineața, pentru derularea procedurilor de instituire a stării de alertă, în cadrul căreia va fi adoptată o hotărâre prin care autoritățile vor avea "la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea" legii, potrivit Agerpres.

"Am luat decizia de a convoca Comitetul Național pentru Situații de Urgență (luni - n.r.) la 7,30 dimineața și de a convoca ședința de Guvern la ora 8,00. Ședința CNSU și ședința de Guvern sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite în Legea 55 pentru instituirea stării de alertă în baza legii", a spus Orban duminică seară, la finalul unei ședințe de lucru organizate la sediul Ministerului Afacerilor Interne. 

Iohannis: Dacă situația se va înrăutăți, nu voi ezita să declar din nou stare de urgență

Mai mult pe EurActiv »