PNL și USR au depus luni un proiect de lege pentru revizuirea Constituției, în sensul aplicării rezultatului referendumului pe justiție din 26 mai. Inițiativa este semnată și de PMP, și de Pro România.

Propunerea legislativă de revizuire a Constituției propune modificarea și completarea art.73 alin.(3) lit.(i) și a art.115 alin.(6).

"Scopul urmărit de inițiatori este punerea în aplicare a rezultatului Referendumului pe probleme de interes național convocat de Președintele României, dl. Klaus Iohannis și desfășurat la data de 26 mai 2019. Referendumul a fost validat, în consecință Parlamentul României are obligația, conform jurisprudenței constituționale, de a discuta și a decide cu privire la temele referendumului, validate de poporul român prin scrutinul referendar amintit mai sus", se arată în expunerea de motive a inițiativei.

Propunerile PNL - USR de modificare a Constituției:

După alineatul (2) al articolului 37, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "Nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de Președinte al României cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării."

Articolul 38, se modifică și se completează, după cum urmează: În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European. Nu pot fi aleși în Parlamentul European cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.”

La alineatul (3) al articolului 73, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:Prin lege organică se reglementează: [...] i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective. Acordarea amnistiei și a grațierii colective pentru fapte de corupție este interzisă.”

Alineatul (2) și alineatul (3) ale articolului 74  se modifică și va avea următorul cuprins: 2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Nu pot face obiectul inițiativei legislative a deputaților sau a senatorilor amnistia și grațierea colectivă, cu privire la faptele de corupție.

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. Nu pot face obiectul inițiativei legislative a Guvernului amnistia și grațierea colectivă, cu privire la faptele de corupție.”

Litera d) a articolului 94 se completează și va avea următorul cuprins: Președintele României îndeplinește și următoarele atribuții:  [...] d) acordă grațierea individuală. Acordarea grațierii individuale pentru fapte de corupție este interzisă.

Alineatul (6) al articolului 115 se modifică și se completează, și va avea următorul cuprins:  Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, în domeniul legilor organice având obiectul de reglementare prevăzut de articolul 73 alin.(3) lit. h), i) și l), nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”

La articolul 146, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1) cu următorul cuprins, iar litera d) din cuprinsul art.146 se modifică, după cum urmează: Curtea Constituțională are următoarele atribuții:  [..]   a1) se pronunță asupra constituționalității ordonanțelor, la sesizarea Președintelui României, a 50 de deputați sau 25 de senatori, a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau  a Avocatului Poporului.

[..]

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial"