Reprezentanții studenților reacționează la proiectul de lege a învățământului superior și semnalează că în textul proiectului apare încă o formă de amnistiere a plagiatorilor, relatează EduPedu.ro.

Răspunderea pentru plagiat să se prescrie în 3 ani de la săvârșirea faptei. 273 de amendamente pentru modificarea textului au fost trimise către Ministerul Educației, susține Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) într-un comunicat citat de sursa menționată.

Printre măsurile pe care le critică se numără desființarea CNATDCU – instituție care verifică și acordă doctorate -, dar și prevederea ca un doctor să renunțe oricând la titlul obținut, dacă este vizat de plagiat, fără să fie tras la răspundere sau să înapoieze banii statului care i-a bugetat cercetarea pentru lucrare. ANOSR propune, în schimb, existența unui mecanism sau echivalent CNATDCU care să verifice modul în care se acordă titlul de doctor de către universități.

Analizând proiectul de lege, constatăm existența unor prevederi noi utile pentru studenți și sistem, în special în zona echității, dar și în alte domenii, a unor noi reglementări care trebuie clarificate, dar și a unor propuneri care în mod clar nu pot fi susținute și nu ar trebui aprobate, aducând deservicii majore. În general, observăm că majoritatea covârșitoare a legii reprezintă o preluare a Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, este remarca principală a reprezentanților studenților.

EduPedu.ro a scris în ultimele săptămâni despre ceea ce prevede actualul text al propunerii de lege pentru învățământul superior, aflat în dezbatere publică până pe 24 august:

Instituția-cheie în analizarea plagiatelor (CNATDCU) este desființată în proiectul Legii educației, în plin scandal de plagiat la adresa premierului.

Mai mult, proiectul prevede că fiecare universitate își stabilește numărul maxim de mandate pentru un rector, dar precizează în mod absurd că nu poate avea totuși "un număr nelimitat de mandate”.

"Salutăm creșterea cuantumului subvenției acordate burselor studențești, de la 201 RON/lună/student la 300 RON/lună/student și solicităm introducerea în lege a unei corelări între nivelul salariului minim brut garantat în plată la nivel național și subvenția alocată pe student. Ne dorim ca legea să prevadă expres faptul că subvenția acordată de la bugetul de stat pentru bursele studențești reprezintă 12% din salariul minim brut pe economie (ceea ce ar reprezenta, la acest moment, un cuantum de 306 RON/lună/student, foarte apropiat de ceea ce propune Ministerul Educației), iar actualizarea subvenției să se realizeze anual, prin Hotărâre de Guvern”. 

Răspunderea pentru plagiat să se prescrie în 3 ani de la săvârșirea faptei, scrie în proiectul de lege, notează ANOSR

ANOSR mai remarcă, în comunicatul de presă, și că răspunderea pentru plagiat se prescrie în trei ani de la săvârșirea faptei, așa cum se arată la articolul 154, alineatul 1 din proiectul de lege a învățământului superior.

În acest sens, "unul dintre amendamentele federației urmărește ca răspunderea pentru plagiat să fie imprescriptibilă”, mai transmit studenții.Deși menținerea unor punți de stabilitate este importantă, ne-am fi așteptat, ca întreaga societate, ca după ani de construcție, respectiv luni întregi pentru implementarea proiectului „România Educată”, schimbările să fie mult mai vizibile. În același timp, unele dintre prevederi, în special cele care consolidează anumite practici de consolidare a puterii în universitate și în sistem, care se dezvoltă de ani de zile, se depărtează evident de la principiile enunțate de Președintele României ca bază de clădire a reformei prin „România Educată”.

"Punctual, alte solicitări ale federației pe care le menționăm în setul de amendamente transmise către Minister, vizează următoarele subiecte:

Având în vedere propunerea din proiect, ca răspunderea pentru plagiat să se prescrie în 3 ani de la săvârșirea faptei, unul dintre amendamentele federației urmărește ca răspunderea pentru plagiat să fie imprescriptibilă; 

Proiectul de lege cedează comisiile consultative ale ministerului, care ar trebui să fie formate din experți selectați pe criterii meritocratice, ca anexe ale universităților. Astfel, cadrele didactice din comisii trebuie să respecte Carta propriei universități în exercitarea mandatului (ceea ce poate însemna inclusiv obligația de „loialitate”, adică de a vota nu conform intereselor învățământului, ci ale propriei universități), sub sancțiunea revocării.

De asemenea, comisiile consultative sunt numite cu consultarea Consiliului Național al Rectorilor (ceea ce implică lipsa unui concurs).

Astfel, în cazuri ce implică decizii privind încălcarea eticii universitare, de exemplu, sau alocarea finanțării, conflictul de interese este evident…Existența unor lipsuri cu privire la aplicarea principiului transparenței, numeroase amendamente vizând creșterea transparenței decizionale atât la nivelul universităților, cât și la nivelul Ministerului Educației;

Nemodificarea contractelor de studii pe durata școlarității;Stabilirea unor criterii și limite cu privire la taxele de școlarizare;

Asigurarea de locuri de practică pentru toți studenții înmatriculați la programe de studii de licență;

Suspendare de drept a mandatului de conducere (rector, prorector) la obținerea unei demnități publice sau unei poziții în conducerea unui partid politic;

Limitarea la 4 ani a tuturor mandatelor pentru care se dorește creșterea la 5 ani;

Înființarea Consiliului Național pentru Servicii Sociale Studențești;

Stabilirea unei limite de 500 de studenți pentru un consilier în carieră/psihologi”, mai transmit aceștia.