Guvernul a aprobat joi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, care prevede că drepturile de pensie vor fi asigurate reciproc.

Drepturile de pensie ale lucrătorilor români și americani care lucrează pe teritoriul celuilalt stat vor fi acordate în baza noilor dispoziții incluse în Acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, a transmis, după adoptare, Ministerul Muncii.

Acordul în domeniul securității sociale vizează persoanele care sunt sau au fost supuse legilor unuia sau ambelor state, dar și pe cele ale căror drepturi derivă, conform legilor aplicabile, de la acestea.

Documentul se aplică pentru România legilor care reglementează pensiile și ajutoarele pentru deces din sistemul public de pensii, precum și legilor care reglementează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

În baza noului Acord va fi posibilă valorificarea perioadelor lucrate atât în România, cât și în SUA, în vederea deschiderii dreptului de pensie pe principiul totalizării, cu acordarea proporțională a pensiei de către fiecare stat, în funcție de perioadele de asigurare realizate în sistemul propriu.

Documentul conține și dispoziții privind exportul pensiilor, constituind un foarte important avantaj pentru facilitarea mobilității pensionarilor din cele două state pe teritoriul celuilalt stat și a menținerii accesului lor la drepturile de pensie aflate în plată.

Acordul conține, de asemenea, dispoziții privind stabilirea legislației aplicabile, în scopul evitării dublei contribuții de asigurări sociale a unui lucrător sau a riscului ca acesta să nu fie supus niciunei scheme de asigurări sociale din cele acoperite de Acord.

Proiectul de lege aprobat de Executiv include și prevederi referitoare la lucrătorii detașați. În acest sens, s-a stabilit inclusiv exceptarea reciprocă a acestora de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate din sistemul național al statului unde sunt detașați.

Acordul în domeniul securității sociale include prevederi referitoare la măsurile administrative și de cooperare, inclusiv limba de comunicare, moneda de plată, soluționarea diferendelor, durata și intrarea în vigoare, și urmează să fie ratificat prin lege de către Parlamentul României.