Deputatul Ovidiu Victor Gant, din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), a depus la Senat un proiect de lege prin care vrea ca 21 aprilie să fie Ziua Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania".

Potrivit proiectului, cu prilejul "Zilei Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania" pot fi organizate activități diplomatice, politice, culturale, sociale și artistice și pot fi difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează istoria și promovarea relațiilor bilaterale româno-germane.

Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și misiunile diplomatice ale României în Germania, precum și din alte state sau aflate pe lângă organizații internaționale - reprezentanții diplomatici ai României de la nivelul Organizației Națiunilor Unite, NATO, UE - pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate.

Unitățile de învățământ, unitățile de cult, centrele comunitare, instituțiile culturale, precum și reprezentanțele diplomatice ale României sunt invitate să participe la acțiuni de promovare a acestei zile.