Senatorul PSD Șerban Nicolae a depus un proiect de lege care să rezolve problema cozilor de la votul din Diaspora. Acesta consideră că votul electronic și cel prin corespondență nu sunt sigure și ar implica niște costuri prea mari.

"Alegerile pentru Parlamentul European din anul curent au accentuat o disfuncționalitate administrativă apărută deja cu câțiva ani în urmă, dar neremediată până în prezent. S-au înregistrat aglomerări la unele dintre secțiile de votare organizate în afara țării, unde există comunități semnificative de cetățeni români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate. Aceste aglomerări au dus în final la imposibilitatea exercitării dreptului de vot de către toți cei prezenți la secțiile respective, ca urmare expirării timpului alocat procesului de votare prevăzut de lege", explică Șerban Nicolae în expunerea de motive.

Potrivit inițiatorului, premisele de la care a pornit el sunt:

- comunități semnificative de cetățeni români cu drept de vot se găsesc preponderent în Republica Moldova și în unele state ale UE;

- numărul cetățenilor români cu drept de vot, care au domiciliul sau reședința în străinătate, este estimat la peste 20% din totalul cetățenilor români cu drept de vot;

- procedura de vot trebuie să fie nediscriminatorie și la situații similare să aibă reguli similare;

- votul prin corespondență și votul electronic, vehiculate ca posibile soluții alternative, inclusiv în forma deja legiferată, ridică numeroase alte probleme organizatorice și de costuri, raportul dintre costuri și beneficii nefiind unul încurajator; în plus, generează alte probleme de natură organizatorică ce pot fi chiar mai mari decât cele pe care speră să le rezolve, inclusiv privind confidențialitatea și certificarea rezultatelor;

- este posibil ca propunere să nu ducă la eliminarea tuturor contestărilor și a disfuncționalităților, dar trebuie să fie una echilibrată și conformă cu problemele identificate până în prezent;

- propunerea trebuie să se limiteze la scrutinele care se organizează cu o singură circumscripție electorală, respectiv alegerea președintelui României, a membrilor Parlamentului European și referendumul național.

Cum arată legea propusă de Șerban Nicolae

Social-democratul explică faptul că, în ceea ce privește votul electronic și votul prin corespondență, "se poate aprecia că acestea presupun costuri mult mai mari față de prezenta propunere,  introducerea de proceduri cu care alegătorii nu sunt familiarizați și accentuarea unor suspiciuni cu privire la corectitudinea rezultatelor".

De asemenea, Șerban Nicolae consideră că securizarea votului, confidențialitate acestuia și certificarea înregistrării rezultatelor ar fi vulnerabile în fața tentativelor de fraudă, dacă s-ar introduce votul electronic și cel prin corespondență.

"Am ajuns la aceste concluzii studiind unele propuneri legislative făcute în acest sens, ca și dezbaterile din spațiul public pe această temă. Votul printr-o procedură familiară și similară pentru tot cetățeni este, în această opinie, de preferat oricăror variante cu excepție și derogări multiple", mai spune acesta în expunerea de motive.

Proiectul de lege a fost transmis Senatului pentru dezbatere, în calitate de primă Cameră sesizată.