Zeci de parlamentari USR au inițiat un proiect legislativ care prevede închisoare de până la 10 ani pentru cei care promovează idei comuniste.

"Pentru prevenirea instaurării regimului dictatorial comunist și combatere incitării la ură, la discriminare și la violență pe motiv de diferență de clasă socială prezenta lege reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist", se arată în art. 1 din propunerea USR.

Inițiatorii mai spun c[ prin simboluri comuniste se înțelege: drapele, embleme, insigne, uniforme, sloganuri, formule de salut, precum și orice alte asemenea însemne.

Într-un atl articol, USR arată: "Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter comunist, aderarea la un astfel de grup sau sprijinirea, sub orice formă a vreunei asocieri de acest fel".

Totodată, inițiatorii spune că nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute mai sus, dacă denunţă autorităţilor organizaţia, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

Un alt articol din propunerea legislativă își propune pedepsirea cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani pentru confecționarea, vânzarea, răspândirea sau deținerea în vederea răspândirii a simbolurilor comuniste. 

Este infracțiune și constituie înshisoare de la un an la 5 ani și distribuirea sau punerea la dispoziție publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale comuniste.

De asemenea, nu constituie infracţiune fapta prevăzută dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni în interes public.

Parlamentarii USR vor ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate organizaţiile cu caracter comunist să se desființeze de drept.

+++

Proiectul este inițiat de 31 de parlamentari USR, iar Senatul este prima Cameră sesizată.