Deputatul PNL Gigel Știrbu a anunțat marți depunerea unui proiect de lege prin care votul la alegeri cu viza de flotant să fie restricționat.

În expunerea de motive, liberalul spune că, a făcut o analiză pe pe 200 de localități și s-a observat o migrație suspectă la alegerile locale din anii 2016 si 2020, ocazie cu care s-a constatat că numărul de vize de flotant a fost de 20.000, aproape toate emise în preajma alegerilor, în timp ce în anii fără alegeri, numărul maxim de vize de flotant care au fost emise în aceste 200 de localități a fost de 2.000, adică de 10 ori mai puțin.

Astfel, Știrbu afirmă că a fost obținută viza de flotant doar pentru a-l vota pe primar și sunt oameni care își fac viză de flotant câteva zile, saptămâni sau chiar o lună înainte de ziua alegerilor, apoi votează, iar patru ani de zile nu mai calcă prin acea localitate.

Printre prevederile propuse pentru a modifica legea 115/2015, liberalul vrea ca în toate situațiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reședinței, solicitantul va declara, pe propria răspundere, că locuiește de mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară. Declarația va fi consemnată pe cerere în fața funcționarului de evidență a persoanelor, la fiecare trimestru.

La primirea cererilor pentru stabilirea reședinței, la nivelul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor se vor efectua următoarele activități: 

1.) Se va verifica în baza de date numărul mențiunilor de reședință valabil înscrise la adresa respectivă; 

2.) Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puțin 2 mențiuni de reședință valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliției naționale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanții locuiesc efectiv la adresa declarată. În situația în care, din verificările efectuate de către polițiști rezultă faptul că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse.

Concret, Gigel Știrbu propune modificarea legii 115/2015 după cum urmează:

"Persoanele care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală de mai puțin de un an de zile înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care își au domiciliul. În acest caz, cetățenii vor vota pe lista suplimentară”, se arată în proiect.

De asemenea, mențiunea privind stabilirea reședinței se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. Trimestrial, persoana care a solicitat acordarea reședinței este obligată să reconfirme adresa declarată ca reședință, printr-o declarație pe proprie răspundere care poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni privind stabilirea reședinței.

Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu o declarație pe proprie răspundere prin care declară că locuiește în respectiva locație mai mult de 15 zile pe lună.

O altă modificare propusă vrea ca la înscrierea reședinței găzduitorul, persoană fizică sau persoană juridică, va completa o declarație pe proprie răspundere că la respectiva adresă nu au reședința mai mult de două persoane care nu aparțin aceleiași familii. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puțin 2 mențiuni de reședință valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliției naționale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanții locuiesc efectiv la adresa declarată

Totodată, persoanele care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală de mai puțin de un an de zile înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care își au domiciliul. În acest caz, cetățenii vor vota pe lista suplimentară.

În mesajul postat pe Facebook de liberal prin care anunță proiectul legislativ, acesta mai adaugă: "Este inadmisibil ca prin votul astfel viciat din localitățile respective, de către cetățenii care nu locuiesc în comunitățile respective, să fie compromise programele de dezvoltare ale localităților! Stop turismului electoral!"