Liberalii au depus luni la Parlament proiectul de lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri.

Proiectul, care vizează și completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare reprezintă o soluție oferită și de alte state, iar inițiatorii spun că astfel pot fi prevenite faptele săvârșite pe teritoriul altor state de către cetățeni români sau pe teritoriul statului nostru de către cetățeni străini prin comunicarea evidențelor înscrise în registre. 

Datele din registru nu sunt publice, acestea fiind pentru uzul autorităților în vederea prevenirii unor fapte din sfera traficului de droguri. 

În Registru se va ține evidența:

a) persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei și supendarea pedepsei sub supraveghere, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) de către organele române competente;

b) persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre și a autorităților competente din statele terțe cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2);

c) persoanelor născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2) și cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.

De asemenea, Registrul se organizează de Ministerul Afacerilor Interne și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu și va putea fi interconectat cu alte baze de date ale Poliției Române.

În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează și funcționează Registrul central, în care se ține evidența:

a) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) născute în afara României care fac obiectul Registrului;

b) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c).

(2) Orice modificare sau ștergere a datelor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), comunicate de autoritățile competente din statele membre sau terțe, atrag modificări sau ștergeri identice în Registru, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.

(3) La nivel central, activitățile specifice Registrului se desfășoară de către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 8.

(1) În cadrul inspectoratelor de poliție județene și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București este organizat și funcționează Registrul local, în care se ține evidența persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București, care fac obiectul Registrului.

(2) La nivel local, activitățile specifice Registrului se desfășoară de către structurile specializate prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrarea în Registru se face:a) automat, prin preluarea în acest sistem de evidență a informațiilor introduse în evidențele cazierului judiciar privind persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b);

b) nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal și a datelor judiciare ale persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).

(2) În Registru se preiau, în integralitate, pentru fiecare persoană în cauză, datele cu caracter personal și datele judiciare prevăzute la art. 8 alin. (11) și (13), art. 9 și 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Înscrierea nominală în Registru a persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) se realizează de către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative pe baza comunicărilor primite, prin orice canale de comunicare oficiale, de la autoritățile străine competente. Prevederile art. 8 alin. (11) și (13), art. 9 și 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 10.

(1) Scoaterea din evidența cazierului judiciar a persoanelor fizice, în condițiile art. 15 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu produce efecte asupra datelor din Registru.

(2) Persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) se scot din evidență în una dintre următoarele situații:a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;

b) s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sau clasarea față de ele ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;

c) au trecut 5 ani de la data când s-a pronunțat o hotărâre definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei și nu s-a dispus amânarea sau revocarea acesteia;

d) au trecut 10 de ani de la data introducerii în Registru, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 5 ani sau amendă;

e) au trecut 20 de ani de la data introducerii în Registru, dacă pedeapsa aplicată este mai mult de 5 ani;

f) au decedat.(3) Persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. b) și c) se scot din evidență după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.

(4) În cazul în care în Registru există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

(5) Grațierea, prescripția executării pedepsei, amnistia sau reabilitarea intervenită cu privire la persoanele fizice înscrise în Registru nu conduc la scoaterea acestora din evidența Registrului.

Persoana înscrisă în Registru este supusă fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum și prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, fără consimțământul acesteia.

De asemenea, inițiatorii propun că persoanele înscrise în Registru au obligația de a se prezenta periodic la organele de poliție pe raza cărora domiciliază sau își au reședința, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informații relevante referitoare la:

a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară;

b) mijloacele de existență;

c) persoanele cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic;

d) unitățile de învățământ preuniversitare/universitare, taberele școlare, cluburi, festivaluri sau orice loc frecventat în mod preponderent de persoana înregistrată în registru;

e) adresa unde locuiesc;

f) modalitatea de comunicare cu organele de poliție.

Inițiativa poate fi consultată pe larg AICI.

Proiectul a fost inițiat de ministra Justiției, senatoarea PNL Alina Gorghiu, senatorii Daniel Fenechiu, Cristian Țâgârlaș și deputații Gabriel Andronache, Florin Roman, Ioan Cupșa, Cristina Trăilă, Lucian Bode.

Inițiativa vine în urma înmulțirii cazurilor de persoane depistate drogate la volan care au produs accidente grave, dar și pentru că țara noastră a devenit un important "hub" al drogurilor de mare risc.