Senatul a adoptat luni, cu 60 de voturi "pentru", 29 "împotrivă" și 16 abțineri, proiectul de lege inițiat de șeful PSD, Liviu Dragnea, și de senatorul Șerban Nicolae privind repatrierea rezervei de aur a României.

Votul din Senat vine în ciuda faptului că Guvernul nu a emis niciun punct de vedere, iar Banca Națională nu a emis avizul.

Proiectul de lege își propune modificarea Legii 312/2004 privind Statutul BNR. Mai exact, la articolul 30, după aliniatul 3 se adaugă un nou aliniat: "Din rezerva constituită, BNR poate depozita aur în străinătate exclusiv în scopul oținerii de venituri prin tranzacționare și alte operațiuni specifice. Depozitele de aur constituite de BNR în străinătate nu pot depăși 5 % din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă”.

În expunerea de motive cei doi spun că "evoluția economiei românești din ultimii ani indică o tendință pozitivă, cu creștere economică constantă, solidă și sustenibilă, cu inflație moderată, în limite controlabile și cu o stabilitate predictibilă a monedei naționale".

Totodată, Liviu Dragnea și Șerban Nicolae susțin că 65% din rezerva de aur a BNR se află în prezent în străinătate.

"Nimic din situația economică a României nu mai justifică păstrarea unei asemenea cantități de aur ca rezervă în străinătate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, în condițiile în care această rezervă poate fi păstrată și suplimentată, în mod corespunzător, în depozitele din țară".

De asemenea, cei doi social-democrați propun eliminarea termenului "internaționale" din sintagma "rezerve internaționale" din Cuprinsul Capitolului VII Operațiuni cu aur și active externe din Legea 312/2004 privind statulul BNR.Înițiatorii mai cer ca BNR să informeze de îndată Parlamentul și Guvernul în cazul în care există riscul ca diminuării rezervelor de aur, "până la un nivel care ar periclita tranzacțiile internaționale ale statului, precum și în cazul în care diminuarea s-a produs".

Votul final asupra inițiativei legislative va fi dat de Camera Deputaților, urmând ca mai apoi proiectul să ajungă la președinte pentru promulgare.