Proiectul de lege depus de PSD pentru suspendarea rambursării creditelor a fost adoptat vineri de plenul Camerei Deputaților, cu 214 voturi "pentru", 86 de voturi "împotrivă" și 26 de abțineri.

Potrivit proiectului, "obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare".

De asemenea, social-democrații au decis ca dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare.

Proiectul de lege mai spune că orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020.

Totodată, dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare.

Pentru a-și suspenda plata ratelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în forma unui document imprimat pe suport de hârtie sau prin poșta electronică. Pot beneficia de scutirea ratelor și cei care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.

De precizat că sunt își vor putea amâna rata creditelor doar persoanele care nu înregistrează întârzieri la plată mai mari de 90 de zile, cu excepția celor care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.

Scutirea la plata ratelor și dobânzilor creditelor bancare se aprobă pentru persoanele fizice care sunt în șomaj tehnic sau șomaj total. Scutirea se face ca urmare a cererii depusă la creditor, însoțită de adeverință de la ANOFM, care să confirme calitatea menționată. Perioada de scutire începe imediat acolo unde în contractul de credit nu există facilități identice acordate de către creditor sau la expirarea perioadei de facilități acordate de creditor.

Perioada pentru care se acordă această scutire este perioada stării de urgență plus 30 de zile. Contractele de credit pentru persoanele fizice menționate se prelungesc automat în aceleași condiții de rată și dobândă cu perioada stării de urgență.

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat că liberalii vor ataca la CCR legea.

 

  • "Urmare a mascaradei din parlament, pusă în scenă de domnii Ciolacu, Ponta și oastea de strânsură am luat decizia de a ataca la CCR nu doar modificarea regulamentului, care restrânge drepturile constituționale ale deputatului, dar și legile noii alianțe politice PSD-Pro România, plus sateliții populiști. Asigurăm cetățenii României și mediul financiar că aceste legi toxice nu vor intra în vigoare, fiind supuse controlului de constituționalitate", a transmis Florin Roman.

+++ 

 

Camera Deputaților a fost for decizional, urmând ca legea să ajungă la președinte pentru promulgare.