Șerban Nicolae a declarat, pentru Mediafax, că a redepus proiectul care suspendă pe o perioadă de 5 ani privatizarea societăților comerciale și prevede că activele dobândite prin infracțiuni în procesul de privatizare intră în proprietatea statului.

"Proiectele de lege și propunerile legislative depuse într-o legislatură care nu apucă să intre pe ordinea de zi a primei camere sesizate, în ședință de plen, se clasează. Este o interpretare dată unei norme constituționale. Eu nu sunt de acord (…) și cine vrea sa îi continue procedura legislativă nu are decât să depună din nou proiectul, ceea ce am și făcut”, a declarat liderul Grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, pentru Mediafax.

Șerban Nicolae a afirmat că a introdus o nouă prevedere în proietul redepus și a corectat unele aspecte ale actului normativ.

Spre deosebire de proiectul depus în legislatura 2012-2016, actul normativ prevede că "în cazul terenurilor pentru care nu s-a finalizat procedura prevăzută la art. 12 din Legea nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se procedează la majorarea capitalului social al societăților deținătoare, în favoarea statului, potrivit prezentei legi”.

Proiectul de lege prevede că în cazul în care statul nu mai deține calitatea de acționar la respectiv societate, acesta redobândește această calitate prin majorarea capitalului social cu aport în natură reprezentat de valoarea terenurilor care intră sub incidența acestei legi.

Un alt articol prevede suspendarea privatizărilor pe o perioadă de cinci ani.

"La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru o perioadă de cinci ani aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și a dispozițiilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării”, potrivit proiectului depus la Senat.

Prin excepție, participațiile statului pot fi tranzacționate pe piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare autorizate conform legii, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent totalul activelor nu depășește 2.000.000 de lei.

"Toate analizele arată că România nu mai este în situația de a fi presată de procesul de privatizare. (…) Nu mai suntem la începutul anilor 1990, nu mai există nicio nevoie acută de lichidități care să fie acoperită printr-o eventuală privatizare. Practic, România nu mai este în situația de a face privatizare ca un obiectiv strategic de dezvoltare economică și în aceste condiții ceea ce a rămas în patrimoniul statului ar trebui să fie mai bine administrat, revăzut întregul patrimoniu”, a susținut Șerban Nicolae.