Şerban Nicolae a declarat, pentru Mediafax, că a redepus proiectul care suspendă pe o perioadă de 5 ani privatizarea societăţilor comerciale şi prevede că activele dobândite prin infracţiuni în procesul de privatizare intră în proprietatea statului.

"Proiectele de lege şi propunerile legislative depuse într-o legislatură care nu apucă să intre pe ordinea de zi a primei camere sesizate, în şedinţă de plen, se clasează. Este o interpretare dată unei norme constituţionale. Eu nu sunt de acord (…) şi cine vrea sa îi continue procedura legislativă nu are decât să depună din nou proiectul, ceea ce am şi făcut”, a declarat liderul Grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, pentru Mediafax.

Şerban Nicolae a afirmat că a introdus o nouă prevedere în proietul redepus şi a corectat unele aspecte ale actului normativ.

Spre deosebire de proiectul depus în legislatura 2012-2016, actul normativ prevede că "în cazul terenurilor pentru care nu s-a finalizat procedura prevăzută la art. 12 din Legea nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează la majorarea capitalului social al societăţilor deţinătoare, în favoarea statului, potrivit prezentei legi”.

Proiectul de lege prevede că în cazul în care statul nu mai deţine calitatea de acţionar la respectiv societate, acesta redobândeşte această calitate prin majorarea capitalului social cu aport în natură reprezentat de valoarea terenurilor care intră sub incidenţa acestei legi.

Un alt articol prevede suspendarea privatizărilor pe o perioadă de cinci ani.

"La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru o perioadă de cinci ani aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 şi a dispoziţiilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării”, potrivit proiectului depus la Senat.

Prin excepţie, participaţiile statului pot fi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare autorizate conform legii, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent totalul activelor nu depăşeşte 2.000.000 de lei.

"Toate analizele arată că România nu mai este în situaţia de a fi presată de procesul de privatizare. (…) Nu mai suntem la începutul anilor 1990, nu mai există nicio nevoie acută de lichidităţi care să fie acoperită printr-o eventuală privatizare. Practic, România nu mai este în situaţia de a face privatizare ca un obiectiv strategic de dezvoltare economică şi în aceste condiţii ceea ce a rămas în patrimoniul statului ar trebui să fie mai bine administrat, revăzut întregul patrimoniu”, a susţinut Şerban Nicolae.