Draftul Rezoluției Parlamentului European privind România conține mai multe recomandări pentru autoritățile române și condamnă intervenția violentă și disproporționată a forțelor de ordine în timpul protestelor de la București din august 2018.

Propunerea de Rezoluție a fost postată pe site-ul Parlamentului European înainte de votul din 13 noiembrie, în urma dezbaterii care a avut loc pe 3 noiembrie, în prezența premierului Viorica Dăncilă:

1. Subliniază că este fundamentală garantarea valorilor europene comune de la articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene și a drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

2. Este profund îngrijorat de reforma legilor justiției și legislației penale, în mod special de potențialul (modificărilor) de a submina în mod structural independența sistemului juridic și capacitatea de a combate în mod eficient corupția în România și de a slăbi statul de drept;

3. Condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București din august 2018;

4. Solicită autorităților române garanții pentru a asigura o bază transparentă și legală pentru cooperareq instituțională și să evite orice ingerință care ar putea afecta sistemul check-and-balances; solicită întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații;

5. Îndeamnă autoritățile române să contracareze orice măsuri care ar dezincrimina corupția și să aplice strategia națională anticorupție;

6. Recomandă ferm să fie reconsiderată legislația privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor în ceea ce privește potențialul său de a avea un efect intimidant asupra societății civile, în contradicție cu principiul libertății de asociere și dreptul la viață privată; consideră că legislația ar trebui să fie pe deplin aliniată la legislația UE;

7. Își exprimă profunda îngrijorare cu privire la restricțiile politice asupra libertății presei și la  propunerile legislative de penalizare a denigrării României în străinătate și de reintroducere a defăimării în Codul penal;

8. Îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, GRECO și Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar;

9. Invită Guvernul român să coopereze cu Comisia Europeană, în conformitate cu principiul cooperării loiale, prevăzut în Tratat;

10. Își reiterează regretul cu privire la faptul că CE a decis să nu publice Raportul UE anticorupție pe 2017 și solicită cu fermitate Comisiei să reia fără întârziere monitorizarea anticorupție anuală în toate statele membre; invită Comisia să elaboreze un sistem de indicatori stricți și ușor de aplicat, criterii uniforme pentru a măsura nivelul corupției în statele membre și pentru a evalua politicile lor anticorupție, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 8 martie 2016 privind Raportul anual pe 2014 privind Protecția intereselor financiare ale UE;

11. Recomandă cu tărie un proces periodic, sistematic și obiectiv de monitorizare și de dialog, care să implice toate statele membre, pentru a proteja valorile de bază ale UE: democrația, drepturile fundamentale și statul de drept; reiterează faptul că acest mecanism ar trebui să cuprindă un raport anual cu recomandări specifice fiecărei țări;

12. solicită Comisiei Europene, în calitate de gardian al Tratatelor, să monitorizeze acțiunile întreprinse de autoritățile române în urma recomandărilor, în timp ce vor continua să ofere sprijin deplin României în găsirea de soluții adecvate.