Proiectul de lege depus de liberali pentru înființarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri a fost adoptat marți de Camera Deputaților, for decizional.

Inițiativa, modificată în Comisia juridică de către PSD și PNL, a primit 246 de voturi "pentru", patru abțineri, iar doi deputați nu au votat.

Proiectul, care vizează și completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare reprezintă o soluție oferită și de alte state, iar inițiatorii spun că astfel pot fi prevenite faptele săvârșite pe teritoriul altor state de către cetățeni români sau pe teritoriul statului nostru de către cetățeni străini prin comunicarea evidențelor înscrise în registre. 

Datele din registru nu sunt publice, acestea fiind pentru uzul autorităților în vederea prevenirii unor fapte din sfera traficului de droguri. 

În Registru se va ține evidența:

a) persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri de siguranță în legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) de către organele române competente;

b) persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre și a autorităților competente din statele terțe cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2);

c) persoanelor născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2) și cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României;

Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.

De asemenea, Registrul se organizează de Ministerul Afacerilor Interne și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu și va putea fi interconectat cu alte baze de date ale Poliției Române.

În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează și funcționează Registrul central, în care se ține evidența:

a) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) născute în afara României care fac obiectul Registrului;

b) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c).

Orice modificare sau ștergere a datelor din cazierul judiciar al statului membru sau terț referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), comunicate de autoritățile competente din statele membre sau terțe, atrag  modificări  sau ștergeri identice în registru, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente”.

Înregistrarea în Registru se face automat, prin preluarea în acest sistem de evidență a datelor cu caracter personal și a datelor judiciare introduse în evidențele cazierului judiciar privind persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), cu excepția informaților prevăzute la art. 11 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, referitoare la aceste persoane.”

Persoanele înscrise în Registru, care au domiciliul, reședința sau locuiesc în România, au obligația de a se prezenta periodic la organele de poliție pe raza cărora domiciliază sau își au reședința ori locuiesc, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informații relevante referitoare la:

a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară;

b) mijloacele de existență;

c) persoanele cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic;

d) unitățile de învățământ preuniversitare/universitare, taberele școlare, cluburi, festivaluri sau orice loc frecventat în mod preponderent de persoana înregistrată în registru;

e) adresa unde locuiesc;

f) modalitatea de comunicare cu organele de poliție.

Nerespectarea obligației persoanei înscrise în Registru de a se prezenta la sediul organului de poliție potrivit art. 11 alin. (4) și (6), precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Proiectul a fost inițiat de ministra Justiției, senatoarea PNL Alina Gorghiu, senatorii Daniel Fenechiu, Cristian Țâgârlaș și deputații Gabriel Andronache, Florin Roman, Ioan Cupșa, Cristina Trăilă, Lucian Bode.

Inițiativa a fost depusă în luna septembrie 2023, în urma înmulțirii cazurilor de persoane depistate drogate la volan care au produs accidente grave, dar și pentru că țara noastră a devenit un important "hub" al drogurilor de mare risc.