Guvernul a aprobat vineri, printr-o Hotărâre, indicatorii tehnico-economici ai Institutului Regional de Oncologie Timișoara. De asemenea, în cazul a două spitale regionale, indicatorii tehnico-economici au fost reaprobați.

Acesta este ultimul pas pentru construirea cu fonduri din PNRR a Institutului Regional de Oncologie din Timișoara, spune Ministerul Sănătății.

Noul Institut va avea 250 de paturi destinate spitalizării continue și de zi și un ambulatoriu integrat cu 26 cabinete medicale, zonă de servicii de diagnosticare (analize de laborator, imagistică, endoscopie, explorări funcțional), bloc operator, terapie intensivă, laborator radioterapie, laborator medicină nucleară, Centru pentru transplant medular și afereză celule stem.

Spitalul reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de investiții cu fonduri din PNRR, iar valoarea totală a investiției este de 1.153.030 mii lei.

De asemenea, au fost reaprobați indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire Spital Regional de Urgență Iași", în sensul majorării valorii investiției finanțate din fonduri europene și cofinanțare națională.

Urmare a majorării prețului materiilor prime materialelor de construcții, echipamentelor, utilajelor, energiei, precum și adaptării soluțiilor tehnice, Guvernul a aprobat creșterea valorii investiției.Valoarea proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgență Iași se estimează la 3,27 miliarde de lei, comparativ cu 2,38 miliarde de lei, valoare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 290/2019.

Acest spital regional de urgență va fi centru pentru rețeaua de spitale din regiunea Nord-Est și va deservi în principal pacienții care necesită îngrijiri acute de urgență, cazuri care presupun tehnologie și expertiză la nivel înalt.

Obiectivului de investiții "Construire Spital Regional de Urgență Iași” se realizează de către Ministerul Sănătății prin intermediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

O altă Hotărâre aprobată de Executiv a avut în vedere reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire Spital Regional de Urgență Cluj".

Mai exact este vorba despre actualizarea valorii obiectivului de investiții la suma totală de 3,4 miliarde lei, reprezentând o creștere de 32,49% raportat la valoarea inițială de 2,568 miliarde de lei aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2019.

Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni un centru pentru rețeaua de spitale din regiunea Nord-Vest a RomânieiEste estimată creșterea valorii investiției având în vedere majorarea prețului materiilor prime, materialelor de construcții, echipamentelor, dotărilor, utilajelor, energiei, combustibilului, precum și a actualizării soluțiilor tehnice.

Obiectivului de investiții "Construire Spital Regional de Urgență Cluj” se realizează de către Ministerul Sănătății prin intermediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 4 ani.