Un proiect inițiat de Guvern și care prevede pedepsirea cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă a formelor și expresiilor rasismului și xenofobiei a fost adoptat de Senat.

Proiectul vizează modificarea Art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și spune: "Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte criterii de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă".

Amendamentul adoptat a fost modificat față de forma propusă de Guvern. Modificările au fost propuse de Ministerul Justiției, iar în Comisia juridică a Senatului a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul a fost adoptat de Guvernul Cîțu pe 19 ianuarie și vizează transpunerea art. 1 alin. (1) lit. a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Termenul de transpunere al Deciziei s-a împlinit la data de 28 noiembrie 2010, autoritățile române notificând transpunerea completă a acesteia. Totuși, în cursul anului 2015, Comisia Europeană a deschis dosarul EU Pilot 8185/15/JUST cu privire la România, apreciind că unele dintre dispozițiile actului normativ european sunt transpuse incorect sau incomplet.

România a trimis în 2016 un răspuns motivat cu privire la sesizările Comisiei, indicând argumentele pentru care decizia-cadru este considerată corect și complet transpusă. Comisia a închis dosarul, dar nu a validat răspunsul furnizat de România, astfel că ulterior forul european a transmis autorităților române scrisoarea de punere în întârziere.

Legea merge la Camera Deputaților pentru a primit votul final.