Curtea Constituțională (CCR) a respins marți sesizarea Avocatului Poporului privind două articole din Legea carantinării, transmite Agerpres.

"Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului posterior promulgării, cu unanimitate de voturi în ceea ce privește dispozițiile art.8 alin.(3)-(9) și ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic și cu majoritate de voturi în ceea ce privește dispozițiile art.19 alin.(1) din aceeași lege, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.8 alin.(3)-(9) cu referire la sintagma 'izolarea într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare' și ale art.19 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic sunt constituționale în raport cu criticile formulate", se arată în minuta deciziei.

Avocatul Poporului susținea în sesizare că măsura internării obligatorii (izolarea obligatorie într-o unitate sanitară), având trăsăturile unei măsuri restrictive de libertate, trebuie să fie o măsură de ultim resort, după ce alte remedii posibile au fost epuizate.

"Or, în cazul bolilor înalt contagioase, această cerință stabilită cu titlu de principiu în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale nu este respectată, legiuitorul prevăzând izolarea obligatorie pentru 48 de ore, ca o măsură de prim-resort, stabilită de drept, prin efectul legii. Izolarea, astfel cum este ea definită la art. 3 lit. o) din lege, prezintă caracterele unei internări obligatorii-măsură restrictivă de libertate, fiind aplicabile considerentele Deciziei 458/2020", se preciza în document.

De asemenea, spunea Avocatul Poporului, dispozițiile articolului 8 alineatele (3)-(9) nu răspund nici exigențelor de principiu reținute în considerentele Deciziei 458/2020 a Curții Constituționale referitoare la accesul liber la justiție, care subliniază că un drept de acces la justiție efectiv "nu se caracterizează doar prin posibilitatea instanței de judecată de a examina ansamblul mijloacelor, argumentelor și probelor prezentate și de a pronunța o soluție, ci și prin faptul că soluția pronunțată determină înlăturarea încălcării denunțate și a consecințelor sale pentru titularul dreptului încălcat".

"Avocatul Poporului apreciază că reglementarea posibilității măsurii izolării la domiciliu și pentru bolile apreciate ca fiind înalt contagioase (nu doar pentru bolile cu risc scăzut de contagiozitate), precum și dreptul judecătorului de a dispune înlocuirea măsurii izolării într-o unitate sanitară cu măsura izolării la domiciliu ar fi răspuns exigențelor instituite de Curtea Constituțională și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului", se mai preciza în sesizare.

Cu privire la prevederile articolului 19 din Legea 136/2020, Avocatul Poporului menționa că acestea au un grad sporit de impredictibilitate, având în vedere că, în lipsa unor prevederi care să limiteze numărul detașărilor aceleiași persoane pe parcursul stării de alertă, detașare poate fi prelungită, în fapt, sine die.

"(...) Prevederile referitoare la 'detașarea' personalului medical, paramedical și auxiliar specializat din sistemul public sunt lacunare, limitându-se la a reglementa expres doar posibilitatea autorităților competente de a dispune 'detașarea'/transferul, fără a stabili condițiile concrete și procedura. (...) De asemenea, lipsa unui text expres care să prevadă condițiile încetări detașării anterior duratei care s-a dispus conduce la imprevizibilitatea textului de lege criticat și, astfel, la încălcarea art.1 alin (5) din Constituție, deoarece, de la caz la caz, în mod arbitrar, se poate decide, prin acte administrative, cu privire la raporturile de muncă ale categoriilor profesionale prevăzute în ipoteza normei", se mai menționa în document.