Guvernul aprobă joi Hotărârea privind constituirea Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A., la care statul va deține 100% din capitalul social.

”Aprobăm actul de constituire al Băncii de Investiții și Dezvoltare a României. De peste un deceniu se vorbește despre această bancă, care există în toate țările din Europa, în sfârșit o construim și noi. Banca aceasta reprezintă veriga lipsă dintre banii instituțiilor financiare internaționale și proiectele strategice de investiții ale României”, a spus șeful Executivului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Banca se constituie pe perioadă nedeterminată ca societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, în care statul român deține, în mod direct pe toată durata de funcționare, prin Ministerul Finanțelor, 100% din capitalul social. 

În etapa de organizare și funcționare a băncii sediul social se stabilește la sediul Ministerului Finanțelor, urmând ca în perioada următoare conducerea băncii să identifice o locație adecvată pentru desfășurarea activității unei instituții de credit, corespunzător reglementărilor Băncii Naționale a României. 

Capitalul social subscris este în sumă de 3 mld. lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este în suma de 119 mil. lei, iar diferența se va vărsa în două tranșe anuale până la sfârșitul anului 2024. 

Actul constitutiv include prevederi legate de modul de desfășurare a activității prin adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat. BID este administrată în sistem dualist de către un Consiliul de supraveghere format din 7 membri și un directorat format din 3 membri, al căror mandat este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, cu excepția primilor membri al căror mandat este de 2 ani și nu poate fi reînnoit.

La impactul social al băncii, Guvernul spune că aceasta va duce la "creșterea investițiilor în domenii unde s-au identificat disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de finanțare, va avea un impact social pozitiv prin creșterea locurilor de muncă".