Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți proiectul de lege inițiat de Guvern privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare, care vizează revizuirea cadrului normativ actual.

Au fost 184 de voturi "pentru", 39 de voturi "contra" și 32 de abțineri. Opoziția a acuzat că proiectul nu rezolvă problema cercetării în România, iar cercetătorii sunt oricum subfinanțați și ignorați de stat, în timp ce șefii institutelor, "sinecurișii", vor avea salarii și mai mari din banii românilor.

Proiectul, prin care se face și abrogarea Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, este un nou act normativ unitar, necesar în vederea îndeplinirii Jalonului 274 (Reforma 5 – Componenta 9) din PNRR.

El a fost adoptat pe 4 aprilie de Guvern și a trecut pe 15 aprilie de Senat.

Principalele reglementări propuse de proiectul de lege:

clarificarea parcursului profesional în cariera de cercetător în concordanță cu bunele practici europene, recomandările Comisiei Europene prin mecanismele Policy Support Facility, precum și cu principiile prevăzute în Carta europeană a cercetătorilor, respectiv Declarația de la Bonn privind libertatea cercetării științifice;

încadrarea și respectiv promovarea în cariera de cercetător pe bază de concurs public, respectiv examen de promovare în cazul celor cu performanțe deosebite, pentru stimularea excelenței în cercetare și păstrarea în țară a resursei umane înalt specializate;

evaluarea periodică a activității cercetătorilor, pe baza unor principii meritocratice, analizându-se cu precădere rezultatele activității de cercetare și impactul acestora în economie și societate;

actualizarea drepturilor și obligațiilor cercetătorilor și a personalului suport în acord cu reglementările internaționale în materie;

echivalarea funcțiilor didactice universitare cu funcțiile și gradele profesionale ale cercetătorilor în concordanță cu Legea 199/2023, urmărindu-se inclusiv aducerea salariilor cercetătorilor la nivelul salariilor cadrelor didactice universitare prin noua lege cadru a salarizării;

promovarea și susținerea accesului liber la infrastructura de cercetare din organizațiile de cercetare pentru studenții doctoranzi;

creșterea calității și eficienței actului managerial la nivelul organizațiilor de cercetare prin asigurarea unui management în echipă și evaluarea periodică a performanței manageriale;

Proiectul a fost elaborat în urma colaborării dintre Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizări, Academia Română și academiile de ramură, Consiliul Național al Rectorilor și Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România.