Sindicatele din Educație îl cheamă pe președintele Klaus Iohannis la discuții marți, ziua în care este anunțat un amplu protest al profesorilor, destinația finală a marșului fiind Palatul Cotroceni.

Președintele, care are și rolul de mediator între stat și cetățeni, potrivit Constituției, s-a mulțumit în ultimele zile doar cu simple declarații de presă despre grevă, dar nu a arătat deschidere pentru niciun fel de altă implicare în soluționarea nemulțumirilor.

Lipsa lui de reacție este cu atât mai controversată cu cât acesta este la bază profesor și, cu jumătate de gură, spune cu revendicările profesorilor sunt, în mare parte, justificate.

Redăm integral scrisoarea adresată lui Iohannis de sindicate

„Excelenței sale,

Domnului Klaus Werner Iohannis,Președintele României

Excelență,

În data de 10 mai 2023, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, în numele salariaților din învățământ ale căror drepturi și interese le reprezintă, v-au adresat rugămintea de a stabili o întâlnire cu reprezentantii noștri, pentru a discuta problemele existente în sistemul de învățământ, a căror rezolvare se impunea cu celeritate.Suntem deja în a șasea zi de grevă generală, iar revendicările legitime ale salariaților din învățământ au primit un răspuns total nesatisfăcător din partea Guvernului României.

Vă reamintim principalele revendicări care au determinat declanșarea grevei: majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic; instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației; plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic; acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.); creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii.

Din păcate, până la acest moment, oferta Guvernului nu răspunde niciuneia dintre aceste revendicări.

În aceste condiții, vă adresăm rugămintea de a vă întâlni cu Birourile Executive ale celor trei federații reprezentative din învățământ, în data de 30 mai 2023, ora 15:30.

Facem — din nou — apel la Domnia Voastră, în calitate de mediator între stat și societate, pentru a obține, din partea Executivului, soluții reale și imediate pentru sistemul de învățământ.

Pentru a avea o ROMÂNIE EDUCATA, este nevoie de investiții masive în educație și de o resursă umană motivată.

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă asigurăm, Domnule Președinte, de întreaga noastră considerație”.