Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți proiectul de lege inițiat de Guvern privind instalarea de centrale eoliene offshore în Marea Neagră.

Proiectul a primit 229 de voturi "pentru", două voturi "contra" și două abțineri.

La dezbaterile din plen de marți, AUR a spus că "nu se ma termină" proiectele venite de la Comisia Europeană, iar instalarea de eoliene în Marea Neagră înseamnă un cost uriaș.

USR s-a plâns că a avut o serie de amendamente care ar fi îmbunătățit proiectul, însă ele au fost respinse.

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a declarat că proiectul este de "o importanță vitală"

Principalele prevederi:

În domeniul producerii energiei eoliene offshore, Ministerul Energiei are următoarele atribuții:

a) efectuează studii de specialitate în baza cărora stabilește perimetrele offshore care pot fi oferite spre concesionare și identifică informațiile tehnice de bază aferente perimetrelor respective, care sunt puse la dispoziția operatorilor economici interesați să participe la procedura competitivă de atribuire;

b) stabilește perimetrele offshore care pot fi concesionate în vederea explorării perimetrului și a construirii și exploatării de centrale electrice eoliene offshore cu respectarea zonelor interzise; 

c) organizează proceduri competitive de atribuire pentru încheierea contractelor de concesiune;

d) încheie contractul de concesiune;

e) primește și gestionează datele și informațiile privind resursele eoliene offshore comunicate de concesionari, asigurând stocarea, sistematizarea și valorificarea acestora;

f) emite ordine și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi;

g) elaborează modelul contractului-cadru de concesiune, care include drepturile și obligațiile părților;

h) elaborează schema de ajutor de stat prevăzută la art.8 alin.(2);

i) în calitate de autoritate concedentă, monitorizează și controlează respectarea de către concesionar a prevederilor din contractul de concesiune încheiat, cu respectarea prezentei legi; în activitatea de monitorizare și control poate solicita sprijinul autorităților și instituțiilor publice competente;

j) monitorizează efectuarea plății redevenței și a taxelor stabilite pentru concesionarea perimetrelor eoliene offshore, în vederea explorării, construcției și exploatării centralelor electrice eoliene offshore și transportului energiei electrice produse;

k) constată, la sesizarea instituțiilor abilitate, realizarea de activități specifice concesiunii perimetrelor offshore, fără a avea încheiat un contract de concesiune, astfel cum este definit la art.2 lit.i);

l) dispune de îndată, în condițiile contractului de concesiune, ca urmare a sesizării instituțiilor abilitate suspendarea lucrărilor autorizate în baza contractului de concesiune care, prin modul de desfășurare, pot conduce la degradarea condițiilor de mediu sau pot amenința diversitatea biologică, până la înlăturarea cauzelor care le- au produs;

m) notifică Comitetul de amenajare a spațiului maritim, prevăzut la art.12 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.88/2017, cu modificările ulterioare, cu privire la utilizarea perimetrelor offshore propuse spre concesionare;

n) emite concesionarului permisul de explorare a perimetrului eolian offshore concesionat;

o) furnizează, în calitate de punct unic de contact, persoanelor interesate, la cerere, cu sprijinul celorlalte instituții și autorități competente, informații privind procedurile de urmat pentru participarea la procedura competitivă de atribuire a contractului de concesiune, demararea explorării perimetrului eolian offshore, precum și construirea și exploatarea centralei electrice eoliene offshore. 

De asemenea, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei inițiază procedurile pentru realizarea unui studiu de specialitate în vederea pregătirii procesului de concesiune și a activităților de explorare, construcție și exploatare a centralelor electrice eolienne offshore.

Perimetrele eoliene offshore se determină în funcție de potențialul eolian al acestora, de condițiile generale pentru utilizările și activitățile viitoare în apele maritime incluse în Planul de Amenajare a Spațiului Maritim, precum și de restricțiile impuse de apărarea securității naționale, a ordinii și a sănătății publice, rezultate ca urmare a consultării entităților reprezentate în Comitetul de amenajare a spațiului maritim. Ministerul Energiei consultă Ministerul Afacerilor Externe cu privire la limitele exterioare ale perimetrelor concesionabile. 

Mai multe detalii despre proiectul care a fost adoptat marți - AICI.

+++

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în decembrie că legea privind energia eoliană offshore "ne va ajuta să folosim, pe lângă gazul din Marea Neagră, o altă resursă majoră a țării în zona litoralului, respectiv vântul".

"Avem un potențial uriaș, există investiții de miliarde de euro pregătite, care așteptau acest nou cadru legislativ. Acum putem folosi acest potențial pentru a produce energie verde și ieftină în folosul românilor", a transmis, atunci, acesta.

Pe 6 octombrie, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea în avizare interministerială a proiectului de lege privind măsurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore. În perioada 17 iulie – 1 septembrie, proiectul de lege a fost supus consultării publice, iar pe data de 28 august a fost organizată o dezbatere publică. Punctele de vedere și observațiile transmise Ministerului Energiei de către instituții publice, mediul privat și societatea civilă au fost luate în calcul pentru elaborarea formei consolidate.

Exploatarea energiei eoliene offshore în Marea Neagră face parte dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fiind o măsură vitală pentru atingerea dezideratului decarbonării sectorului energetic românesc.

Conform unui raport al Băncii Mondiale, potențialul de energie eoliană offshore al României este de 76 GW.

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat atunci că a solicitat o procedură de urgență pentru dezbaterea proiectului în Parlament, ceea ce înseamnă că în 30 de zile de la 1 februarie, data la care începe noua sesiune parlamentară, legea ar trebui să fie adoptată.

Cel târziu la finalul lunii iunie 2025, Guvernul va aproba prin Hotărâre perimetrele eoliene offshore din Marea Neagră care pot fi concesionate, ținând cont de restricțiile impuse de protejarea mediului înconjurător, pe baza unui studiu care va fi demarat de Ministerul Energiei. De asemenea, în același termen, Guvernul va aproba prin hotărâre: (i) aspectele procedurale privind concesiunea perimetrelor eoliene offshore; (ii) cuantumul redevențelor; (iii) schema de ajutor de stat prin care vor fi sprijinite investițiile în energia eoliană offshore.

Obiectivul Strategiei Offshore a Comisiei Europene este de a avea o capacitate instalată de cel puțin 60 GW de energie eoliană offshore până în 2030 și 300 GW până în 2050.

Inițiativa merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.