Plenul Senatului a adoptat luni un proiect de lege prin care universitățile acreditate vor acorda calitatea de conducător de doctorate și vor analiza sesizările privind plagiatele. Legea va merge la promulgare.

Senatul este cameră decizională în cazul proiectului de lege prin care se modifică Legea educației în sensul că universitățile acreditate să organizeze studii de doctorat vor fi responsabile de acordarea calității de conducător de doctorate și de analizarea sesizărilor privind plagiatele din doctorate.

Proiectul a fost adoptat cu 88 de voturi "pentru" și două abțineri.

Astfel, dacă în Legea Educației Naționale calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordinul ministrului Educației, proiectul adoptat de Senat stabilește că această calitate va fi acordată de Senatul universitar al instituției organizatoare a studiilor universitare.

Proiectul, care este unul de adoptare a Ordonanței de Urgență 4/2016, a fost modificat în Comisia de educație a Camerei Deputaților și în Comisia de educație din Senat. 

O altă modificare importantă vizează modul în care se face acreditarea Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

Astfel, dacă până acum Legea Educației Naționale 1/2011 prevedea că fiecare școală doctorală era evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte în vederea acreditării, de acum încolo IOSUD-urile vor fi evaluate "instituțional în vederea acreditării în ceea ce privește infrastructura laboratoarelor, echipa de cercetare și performanțele conducătorilor de doctorat".

Din procesul de evaluare au fost eliminate Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Acestea înaintau rapoarte referitoare la calitatea cercetării, respectiv, la calitatea resurselor umane către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau o altă agenție de asigurare a calității.

După modificările la lege, evaluarea se va face de către ARACIS sau o altă agenție de asigurare a calității, fără rapoartele celor două instituții. 

Tot Senatul universitar al instituției organizatoare de studii doctorale va acorda, prin hotărâre, titlul de doctor, iar rectorul va elibera diploma. În prezent, Comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor și înaintează propunerea către CNATDCU. Consiliul propune ministrului Educației acordarea sau nu a titlului de doctor. 

Sesizările privind nerespectarea standardelor de etică universitară într-o lucrare de doctorat vor fi transmise Comisiei de etică a universității care a acordat titlul. Aceasta va cerceta sesizările și va propune, după caz, aplicarea sancțiunii privind retragerea sau nu a titlului de doctor.

Propunerea va merge la Ministerul Educației care va solicita CNATDCU confirmarea sau infirmarea propunerii Comisiei de etică. În baza avizului conform al CNATDCU, ministrul Educației retrage prin ordin titlul de doctor.

Ordonanța de Urgență limita competențele CNATDCU, prin abrogarea literelor c) retragerea calității de conducător de doctorat sau a atestatului de abilitare și d) retragerea titlului de doctor ale art. 324 din Legea Educației.

Ministrul Adrian Curaj a propus ordonanța cu scopul clarificării pe termen scurt a cadrului normativ în ceea ce privește doctoratele, în contextul acuzațiilor de plagiat la adresa colegului de guvern Petre Tobă. 

În decembrie anul trecut, Curaj a revocat Consiliul Național de Etică (CNE), care urma să verifice suspiciunile de plagiat privind teza de doctorat a ministrului de Interne, Petre Tobă.

Ministrul spunea atunci că în locul său va fi instituit un nou mecanism, după consultarea Academiei Române și a Consiliului Național al Rectorilor. În loc de acest nou mecanism, Curaj a venit cu o Ordonanță de Urgență care aruncă problema plagiatelor în ograda universităților.