Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie informează că vineri începe campania electorală pentru cele două scrutine și vine cu o serie de recomandări pentru partide și candidați.

Astfel, de vineri se aplică regulile specifice acestei perioade în ceea ce privește acțiunile și materialele de propagandă permise.

Totodată, potrivit reglementărilor în vigoare, în campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță, precum și a oricăror forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică.

Biroul Electoral Central recomandă, cu fermitate, competitorilor electorali să respecte regulile generale privind desfășurarea campaniei electorale, să aibă un discurs echilibrat, onest și constructiv și să evite denaturarea sau manipularea informațiilor pentru a preveni răspândirea știrilor false, a acțiunilor de dezinformare și a oricăror derapaje de natură să afecteze buna desfășurare a procesului electoral.

Discursul electoral și mesajele cu caracter politic transmise de către competitorii electorali trebuie dezvoltate în așa fel încât să ofere garanții privind respectarea și promovarea principiilor democrației și să contibuie la dezvoltarea unui climat de integritate în desfășurarea campaniilor electorale, atât din respect pentru ceilalți competitori, cât și pentru alegători.

Alegătorii merită să aibă acces la informații obiective, reale și corecte pentru a-și putea forma propria opinie și pentru a decide în deplină cunoștință de cauză.

În acest sens, BEC recomandă parcurgerea următoarelor documente:

Codul de bune practici privind dezinformarea (versiune consolidată în 2022), disponibil la acest link https://digitalstrategy.ec.europa.eu/ro/policies/code-practice-disinformation;

Recomandarea (UE) 2023/2829 a Comisiei din 12 decembrie 2023 referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, disponibilă la următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/.wpcontent/uploads/2024/01/Recomandarea-UE-2()23-2829.pdf;

Ghidul de prevenire si combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor, realizat de Autoritatea Electorală Permanentă și disponibil la următorul link https:/ /www.roaep.ro/prezentare/wpcontent/uploads/2024/04/Ghid prevenire combatere actiuni dezinfor mare alegator.pdf.

Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează și soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea altor dispoziții legale incidente.

Încălcarea normelor legale atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale ori penale, după caz.

Desfășurarea campaniei electorale în audiovizual se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 149 din 3 aprilie 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 și ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 150 din 3 aprilie 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024.

Campania electorală se încheie sâmbătă, 8 iunie 2024, ora 7.00.

Campania electorală pe posturile de radio și de televiziune pentru alegerile europarlamentare începe tot pe 10 mai și se încheie pe 7 iunie, anunță Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toți candidații trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităților de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toți competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv și echidistant. 

Posturile de radio și de televiziune au obligația să comunice Consiliului Național al Audiovizualului implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum și intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în data de 30 aprilie.

Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.

 În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat. Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate și marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

Conținutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerințe: 

a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;

b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

+++

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis vineri că dorește tuturor competitorilor politici mult succes și îi îndeamnă să contribuie la desfășurarea unei campanii echilibrate și corecte, care să răspundă așteptărilor democratice ale cetățenilor.

"Consolidarea încrederii alegătorilor în procesul electoral este esențială pentru o democrație robustă și nu poate fi asigurată fără o campanie desfășurată în acord cu cele mai înalte standarde europene și internaționale. Toate demersurile Autorității Electorale Permanente au ca scop respectarea, cu strictețe, a calendarului electoral aprobat de Guvernul României, în așa fel încât alegerile să poată fi organizate în cele mai bune condiții. În acest sens, desfășurarea unei campanii electorale corecte, în care să aibă întâietate dezbaterile reale și pluralismul de opinie, este crucială pentru credibilitatea procesului electoral și, implicit, pentru o prezență sporită la vot în rândul alegătorilor”, a declarat președintele AEP, Toni Greblă.

De la începerea campaniei electorale și până la încheierea acesteia, în data de 8 iunie, ora 07:00, trebuie respectate toate prevederile în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, precum afișele electorale, materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condițiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broșurile, pliantele și alte materiale tipărite din aceeași categorie.

Potrivit legii, competitorii politici au obligația înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment și care nu respectă formatul permis.

Autoritatea Electorală Permanentă reamintește candidaților că, în campania electorală, este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură și intoleranță, dar și a oricăror forme, mijloace, acte și acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică.

Candidații, partidele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass-media.

De asemenea, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaților, precum și cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

Totodată, ținând cont de faptul că fenomenele din sfera dezinformării pot influența opțiunile alegătorilor și participarea la vot, este necesară respectarea de către competitorii electorali a unei conduite etice și participarea activă la dezvoltarea unui climat de încredere și integritate în organizarea și desfășurarea campaniei electorale, astfel încât alegătorii să poată avea o imagine corectă și clară cu privire la oferta electorală.