Ambasadorii la UE au confirmat luni, în numele Consiliului, acordul informal la care s-a ajuns între reprezentanții PE și președinția română a Consiliului cu privire la un regulament privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.

Noile norme trebuie să fie adoptate în mod formal de către Parlamentul European și Consiliu.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) va fi consolidată cu personal și echipamente tehnice. De asemenea, ea va primi un mandat mai amplu de sprijinire a activităților statelor membre cu privire la protecția frontierelor, la returnare și la cooperarea cu țările terțe. Noile norme propuse vor integra Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) în cadrul agenției Frontex, pentru a-i îmbunătăți funcționarea.

Pentru asigurarea unei gestionări coerente a frontierelor externe și pentru garantarea capacității de reacție la situații de criză, va fi instituit un corp permanent, care va ajunge în 2027 să dispună de un personal operațional de până la 10.000 de persoane. Acest corp permanent va cuprinde personal operațional al agenției Frontex, personal din statele membre detașat pe termen lung sau trimis pe termen scurt, precum și o rezervă pentru reacție rapidă.

Statele membre își vor păstra responsabilitatea principală pentru gestionarea frontierelor proprii, iar agenția Frontex și personalul acesteia vor oferi asistență tehnică și operațională sub rezerva acordului statelor membre implicate. Conform noilor norme propuse, personalul corpului permanent trimis într-un stat membru va putea exercita anumite competențe executive pentru a efectua sarcini de control la frontiere sau de returnare, întotdeauna cu autorizarea prealabilă a statului membru gazdă, inclusiv recurgerea la forță și la arme.

Normele propuse vor permite Frontex să furnizeze sprijin tehnic și operațional statelor membre în operațiunile de returnare. Agenția va oferi sprijin la cererea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă și de comun acord cu statul membru respectiv.

Acest sprijin va acoperi toate aspectele returnării, de la activitățile pregătitoare până la activitățile legate de returnare, activitățile ulterioare returnării și activitățile ulterioare sosirii. Acesta vizează și returnarea voluntară asistată și asistența acordată statelor membre pentru identificarea resortisanților statelor terțe și obținerea documentelor de călătorie.